Projekty

Archeologia Żywa z przyjemnością nawiązuje współpracę ze wszystkimi, którzy odczuwają potrzebę popularyzacji nie tylko archeologii, ale i również nauk pokrewnych. Poniższa lista to projekty naukowe, nad którymi sprawujemy lub w sprawowaliśmy patronat medialny. Każda z poniższych podstron to najlepsze miejsce na zdobycie informacji na temat danego projektu.

  • ArchaeoBalt - Towards Innovative Green & Blue Tourism
  • „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich
css.php