Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Archeologię Żywą

Wszystkie osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową archeologia.com.pl lub korzystające z usług świadczonych przez archeologia.com.pl drogą elektroniczną mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy się, iż Administratorem danych jest firma Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o z siedzibą w Koninie przy ulicy Wojska Polskiego 15c, o numerze NIP: 665-234-98-49.

Ochrona danych osobowych dotycząca realizacji zamówienia prenumeraty

Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia to: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon oraz adres. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji prenumeraty.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy i mogą być udostępnione do partnerów, za pomocą których realizujemy zobowiązania takie, jak firmy kurierskie i operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach przekazywane dane ograniczone są do minimum niezbędnego do realizacji usługi. Dane osobowe mogą być również udostępnione organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Do swoich danych można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na tej stronie. Dane są przechowywane w okresie niezbędnych do realizacji usługi lub do momentu usunięcia danych przez użytkownika. Można również zażądać przeniesienia swoich danych do innego Administratora.

Ochrona danych osobowych dotycząca marketingu internetowego – Komunikat AŻ

Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osoba zapisana do newslettera zwanego Komunikatem AŻ będzie otrzymywać drogą mailową informacje o dostępności najnowszych numerów Archeologii Żywej, wybranych wydarzeniach o tematyce archeologicznej oraz sprawach związanych z magazynem Archeologia Żywa. Zapis do newslettera nie jest wymagany w celu otrzymywania prenumeraty lub innych czynnościach wykonywanych na stronie, jak m.in. komentowanie wpisów. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na przekazywanie niezbędnych danych, nie zostanie on zapisany do newslettera.

Dane osobowe niezbędne do zapisu do newslettera to: adres e-mail.

Do swoich dane można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie, wystarczy napisać maila na adres: archeologia@archeologia.com.pl, lub klikając w link umieszczony na dole każdego maila. Dane osobowe będę przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera.

Dane związane z newsletterem wykorzystywane i przechowywane są z pośrednictwem serwisu MailChimp, więcej na temat ich Polityki prywatności oraz Warunków korzystania ( wszystkie informacje dostępne są na ich stronie www.mailchimp.com).

Ochrona danych osobowych dotycząca komentarzy pod wpisami

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Polityka prywatności usługi Gravatar (więcej informacji na stronie: www.automattic.com)

Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to  mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na innąj.  Wśród podmiotów obsługujących w.w. pliki tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
 • DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)
 • YouTube (więcej informacji na stronie: policies.google.com)

Na wskazanych powyżej stronach www, można zapoznać się ze szczegółową polityką Cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez archeologia.com.pl lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Adresy IP

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu archeologia.com.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane dodatkowe

Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy zapisach na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia lub konkursy czy zawieraniu umów autorskich, zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. W każdym przypadku użytkownik ma dostęp do swoich danych i możliwość ich przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej oraz usług archeologia.com.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:

 • na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia
 • w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nigdy nie żądamy podawania za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych  Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do archeologia@archeologia.com.pl lub w celu wykonania umowy. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Jak długo przetwarzamy dane

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez archeologia.com.pl

Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy archeologia.com.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 2. w przypadku, gdy archeologia.com.pl przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 3. w przypadku, gdy archeologia.com.pl przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Ochrona danych

Podstawowym środkiem ochrony zbieranych danych jest szyfrowanie strony certyfikatem SSL.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa – jak wspomniane wcześniej np. firmy kurierskie. W takim przypadku,  zawieramy z podmiotem trzecim umowę o przetwarzaniu danych osobowych, w której to szczególną uwagę przywiązujemy do poufności i bezpieczeństwa.

Prawa osób które udostępniły swoje dane

Do swoich dane można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie, wystarczy wysłać zapytanie za pośrednictwem formularza na tej stronie.  Kontaktując się na podanego niżej maila kontaktowego można również zażądać przeniesienia swoich danych do innego Administratora.

Osoby, których dane osobowe przetwarza archeologia.com.pl, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W razie jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres archeologia@archeologia.com.pl w tytule wiadomości umieszczając hasło „RODO”. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.