Kontakt

Adres Redakcji:

Kaszubska 4, 50-214 Wrocław

Tel. 71 328 83 71

redakcja@archeologia.com.pl

Facebook  @ArcheologiaŻywa


Redaktor naczelny:

Radosław Biel
biel@archeologia.com.pl

Sekretarz redakcji:

Magdalena Dulęba
duleba@archeologia.com.pl

Redaktor naukowy:

Paweł Konczewski


Studio graficzne:

Małgorzata Biernacka, Marcin Makarewicz

Wydawca:

Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin

Prezes Zarządu:

Magdalena Haber

Dział reklamy i promocji:

Wydawnictwa IBHiK

Tel. 71 329 71 71

reklama@odkrywca.pl


Druk:

Zakład Poligraficzny TECHGRAF

Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut


Polityka prywatności


Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Zastrzega także prawo przedruku nadesłanych tekstów i materiałów graficznych w czasopismach współpracujących z „Archeologią Żywą”. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych materiałów wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

Sprzedaż egzemplarzy aktualnych po cenie innej niż detaliczna, ustalona przez Wydawcę, jest zabroniona i grozi odpowiedzialnością karną.

css.php