, ,

ArchaeoBalt – Towards Innovative Green & Blue Tourism


Słowa kluczowe: , , , , , , , ,

W rejonie południowego Bałtyku znajdują się liczne, różnorodne zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, których potencjał ekonomiczny wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Projekt ArchaeoBalt może przyczynić się do zmiany obecnie obowiązujących wzorców turystycznych, wzrostu zainteresowania regionem i wydłużenia sezonu.

Partnerzy
Uniwersytet Gdański
Muzeum Gdańska
University of Aarhus
Museum of Bornholm
Lund University

Osoby odpowiedzialne za projekt
Karolina Czonstke, Bartosz Świątkowski, Waldemar Ossowski

Czas trwania
2018 – 2021

Datowanie
Epoka żelaza, okres wędrówek ludów, średniowiecze, nowożytność

Kontakt
archaeobalt@gmail.com

Finansowanie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020Dotychczas nie stworzono transgranicznych szlaków turystycznych łączących obiekty dziedzictwa kulturowego w południowej części Morza Bałtyckiego. Dlatego ważne jest zbadanie i wykorzystanie ich potencjału turystycznego, a w konsekwencji stworzenie wspólnej narracji o przeszłości i tożsamości regionu Morza Bałtyckiego. Archeoturystyka może być odpowiedzią na te potrzeby.

W ramach projektu ArchaeoBalt. Laying fixed foundations for innovative archaeotourism – a new “green” archaeoroute in the southern Baltic Sea region (Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki – nowa „zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego) zaplanowano stworzenie strony internetowej, stanowiącej Wirtualne Muzeum regionu Południowego Bałtyku, gdzie będzie można odnaleźć kompleksowe informacje na temat historii regionu, obiektów dziedzictwa kulturowego, atrakcyjnych pod względem turystycznym, aktualnie toczących się badaniach wykopaliskowych, jak również praktycznych wskazówek dotyczących noclegów, biletów, czy planowanych wydarzeń kulturalnych. Będą też prowadzone w sposób otwarty badania wykopaliskowe, na które wstęp będą mieli turyści. Ich zwieńczeniem będą festiwale odbywające się raz w roku naprzemiennie u jednego z partnerów. Informacje pozyskane na podstawie bieżących badań wykopaliskowych, jak i dane archiwalne, będą podstawą stworzenia historii regionu Morza Bałtyckiego, która będzie popularyzowana poprzez stronę internetową, artykuły, wykłady popularnonaukowe, filmy, podcasty, wystawy w muzeach i na otwartej przestrzeni, gry planszowe oraz gry wykorzystujące technologię tzw. wirtualnej rzeczywistości.

W trakcie trwania projektu zaplanowane są działania związane z wymianą kadry naukowej, w ramach prowadzonych wykopalisk, wykładów otwartych i konferencji. Stanowiska wytypowane do badań prowadzonych w projekcie miały charakter miejsc centralnych, pełniących funkcję administracyjne i religijne. Konsekwencją podjętych prac i wymiany informacji, ma być opracowanie wspólnej historii regionu Morza Bałtyckiego, traktowanej dotychczas fragmentarycznie. W badaniach wykopaliskowych będą uczestniczyć wolontariusze z wszystkich biorących udział w projekcie krajów partnerskich.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi i strategii działań dla rozwoju archeoturystyki w regionie Południowego Bałtyku. Założenia te będą realizowane poprzez Wirtualne Muzeum regionu Południowego Bałtyku, gry oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości, gry planszowe, konferencje, a także otwarte badania wykopaliskowe dostępne dla wszystkich zainteresowanych oraz festiwale tematyczne.

Projekt angażuje 5 partnerów obejmujących 3 państwa: Polskę, Danię i Szwecję. Współpracę wspiera 7 partnerów stowarzyszonych z Polski i Litwy. Partnerem wiodącym w projektu jest Uniwersytet Gdański.

Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy i turyści z regionu Południowego Bałtyku, ale także z Europy i świata, przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje kulturalno-edukacyjne. Działania związane z projektem mogą stać się potencjalnie inspiracją dla inwestorów branży IT, jako twórców gier.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php