, , , ,

Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego

|


Słowa kluczowe: , , , , , , , , , , ,

Wypracowanie nowoczesnych standardów badania, konserwacji, udostępniania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, a także zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy to główne cele projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”.

Osoby odpowiedzialne za projekt
Marta Cyran, Marcin Gapski, Wojciech Goleman, Magdalena Postępska

Czas trwania
2023–2024

Partnerzy
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum Historii Kultury w Oslo

Finansowanie
Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021Opis projektu

Utrwalone i zadokumentowane dziedzictwo kulturowe, różnorodne wydarzenia kulturalne, profesjonalizacja kadry sektora kultury, rozwój publiczności, dotarcie do odbiorców o utrudnionym dostępie do kultury będą trwałymi efektami realizowanych w projekcie zadań. Wspólny projekt Lublina i Oslo przekształci istniejącą współpracę w stałe partnerstwo i otworzy nowe perspektywy dla roli muzeów we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną takie działania jak:

  • digitalizacja trójwymiarowa wybranych, najciekawszych zabytków archeologicznych, w tym artefaktów pochodzenia skandynawskiego, odkrytych na terenie Lubelszczyzny, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie oraz muzeów regionalnych.
  • wystawy: wirtualna oraz mobilna zabytków zeskanowanych w 3D. Cyfrowe kolekcje zabytków zaprezentowane zostaną na muzealnych portalach internetowych obydwu instytucji, a wystawa zeskanowanych kopii eksponatów odwiedzi mniejsze miejscowości Lubelszczyzny, o utrudnionym dostępie do kultury.
  • wydarzenia plenerowe i festiwale: Bitwa nad Bugiem, Weekend z Archeologią, Festiwal Dziedzictwa Kresów. Edukacyjne wydarzenia rekonstrukcyjno-historyczne promujące dziedzictwo archeologiczne oraz kulturę materialną i duchową ziem wschodnich, wzbogacone zostaną o pokazy nowoczesnych technologii cyfrowych i ich wykorzystania w archeologii. Podczas Weekendu z Archeologią połączymy się na żywo z Muzeum Historii Kultury w Oslo, by zobaczyć prezentację metod i efektów skanowania 3D.
  • warsztaty dla sektora kreatywnego – wymiana doświadczeń na temat promocji turystycznej regionów wiejskich o bogatym dziedzictwie archeologicznym i etnograficznym, m.in. związanych ze zdobywaniem publiczności lokalnej i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.
  • debata ekspercka na temat strategii ochrony, cyfryzacji i popularyzacji zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i sąsiadujących krajach Europy Wschodniej.
  • debata młodzieżowa na temat rozpoznawania, doceniania i ochrony dziedzictwa archeologicznego i tego jak o nim opowiadać;
  • badania społeczne, których celem jest poznanie oczekiwań przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych oraz społeczności lokalnej zamieszkującej głównie wschodnią Polskę wobec Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
  • konferencja poświęcona technologiom cyfrowym „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej”. Ideą konferencji jest dyskusja na temat roli digitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym również zabytków zagrożonych w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie.
  • szkolenia i wizyty studyjne: specjalisty technologii cyfrowych, konserwatorów zabytków i edukatorów muzealnych.

Instytucją partnerską w projekcie jest Muzeum Historii Kultury w Oslo, jedna z największych instytucji kulturalnych w Norwegii. Muzeum jest częścią Uniwersytetu w Oslo, posiada w swoich zbiorach ponad trzy miliony obiektów, z dziedzin takich jak archeologia, konserwacja, etnografia, antropologia i historia. Prowadzi badania naukowe, zwłaszcza w dziedzinie technologii cyfrowych, w tym digitalizacji 3D zabytków. Współpraca z muzeum w Oslo trwa od roku 2020, a jej dotychczasowymi efektami są m.in. wzajemne wizyty studyjne.

Sieć współpracy zostanie rozszerzona poprzez zaproszenie do projektu innych partnerów z sektora kultury i nauki: Instytutu Archeologii UMCS, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, muzeów z regionu lubelskiego oraz wielu organizacji lokalnych.

Więcej informacji: https://zamek-lublin.pl/projekty/dziedzictwo-dostepne-profesjonalizacja-kadr-kultury-i-upowszechnienie-dziedzictwa-kulturowego-interdyscyplinarne-partnerstwo-muzeum-narodowego-w-lublinie-i-muzeum-historii-kultury-w-oslo/

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php