, ,

Neolit na Pojezierzu Starogardzkim

|


Słowa kluczowe: , , , , ,

Jakie były początki najstarszego stałego osadnictwa na Pomorzu Gdańskim? Jak wyglądało życie codzienne ludzi z młodszej epoki kamienia?

Organizator
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Kierownik
Olgierd Felczak

Czas trwania
2019 – 2020

Datowanie
Wczesny i środkowy neolit (5000 – 3000 lat p.n.e.)

Kontakt
sekretariat@archeologia.pl

Współfinansowanie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku realizuje dwuletni (2019–2020) projekt badawczy pn. „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim”, którego autorem i koordynatorem jest Olgierd Felczak.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstaje interdyscyplinarne opracowanie, tworzone na podstawie analizy kilkudziesięciu tysięcy znalezisk pozyskanych w efekcie badań wykopaliskowych na osiedlach i cmentarzyskach z młodszej epoki kamienia. Z okresu między 5000 a 3000 lat p.n.e. odkryto m.in. relikty najstarszych domostw drewnianych oraz naczynia gliniane, narzędzia kamienne i inne przedmioty używane przez mieszkańców osad.

Współczesna nauka daje większe możliwości odczytywania informacji związanych z egzystencją człowieka w młodszej epoce kamienia. Dotyczy to szczególnie przeprowadzenia analizy odcisków na ceramice i polepie oraz licznych ekspertyz fizyko-chemicznych. Cennych danych powinna dostarczyć analiza mikroszczątków organicznych zawartych w strukturze wewnętrznej ścianek naczyń glinianych. Dzięki tego typu badaniom dowiemy się, co jadali mieszkańcy osiedli z młodszej epoki kamienia.

Ostateczne wyniki badań zostaną przedstawione pod koniec 2020 roku. Celem zadania jest wprowadzenie w obieg naukowy w kraju i zagranicą wielostronnego opracowania wyników badań. Zagadnienia związane z przemianami kulturowymi, gospodarczymi i osadniczymi, jakie zachodziły we wczesnym i środkowym neolicie nad dolną Wierzycą i jej dopływem Janką, zostaną przedstawione w publikacji książkowej po raz pierwszy.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php