Wykopaliska archeologiczne | Czym są? Co odkryto? Praca na…

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska „domu zmarłych”, który mógł funkcjonować od IX do XII w. n.e. (fot. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

To częstokroć najważniejsze i najciekawsze wydarzenia związane z badaniami archeologicznymi. Pomimo rozwoju technologicznego i metodycznego to właśnie wykopaliska najczęściej weryfikują różne hipotezy badawcze.

Najnowsze odkrycia podczas wykopalisk archeologicznych

 • W Bieszczadach odkryto zapomniane cmentarze z I wojny światowej

  Dwa cmentarze z okresu I wojny światowej odkryli i przebadali krakowscy naukowcy w okolicach Łupkowa na Podkarpaciu. Rezultaty prac planują zaprezentować na wystawie. Trwają też prace nad cyfrowym przewodnikiem, umożliwiającym zwiedzanie nekropolii. Tegoroczne poszukiwania zapomnianych miejsc pochówku żołnierzy poległych w zimowych walkach o przełęcz Łupkowską w 1915 r. archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzili we współpracy z gminą Komańcza i lokalnymi … Czytaj więcej…
 • W Nowym Objezierzu odkryto osadę budowniczych rondela

  Osadę sprzed ponad 7 tys. lat odkryli archeolodzy w Nowym Objezierzu (zachodniopomorskie). Znajduje się niedaleko monumentalnego rondela – obiektu z tego samego okresu. Mieszkali w niej najprawdopodobniej budowniczowie obiektu. Osada usytuowana jest ok. 250 m na południowy wschód od pozostałości rondela (nazwa nawiązuje do kolistego kształtu), znajdującego się na polu pod Cedynią, w miejscowości Nowe Objezierze. Do poszukiwań badacze używali … Czytaj więcej…
 • W Bejscach odkryto rewelacyjnie zachowany miecz jednosieczny

  Kolejny sezon badań na cmentarzysku w Bejscach dostarcza niesamowitych znalezisk. Świetnie zachowany miecz jednosieczny, groty włóczni, zapinki do spinania szat, bogato zdobiony przęślik i żelazne szpile to tylko te najbardziej oczywiste. Cmentarzysko w Bejscach odkryte rok temu na polu uprawnym, doczekało się kolejnego sezonu badań. Nic dziwnego, bo pomimo trudnych uwarunkowań geologicznych i znaczących zniszczeń spowodowanych pracami rolniczymi, możemy spokojnie … Czytaj więcej…
 • Tunele pod zamkiem w Olsztynie – do czego służyły? [GALERIA]

  Nieznaną jaskinię, złożony system tuneli i szczelin odkryli archeolodzy pod zamkiem w Olsztynie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Część z nich mogła być wykorzystywana przez ludzi w średniowieczu, a może zdecydowanie wcześniej – wynika z ustaleń. Zamek w Olsztynie (koło Częstochowy) był jedną z największych tego typu budowli położonych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obecnie są to malownicze ruiny z charakterystyczną, częściowo … Czytaj więcej…
 • Rozpoczęto badania wczesnośredniowiecznych grodzisk na Górnych Łużycach

  Zawidów, Sulików i Białogórze – stanowiska w tych miejscowościach zostały wytypowane do przebadania w ramach międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Po długim okresie przygotowań w końcu nadszedł czas prac terenowych. Górne Łużyce to kraina geograficzna położona po obu stronach Nysy Łużyckiej. Szczególnie ważne pod względem historycznym wydarzenia, jak Pokój w Budziszynie (1018 r.), czy … Czytaj więcej…
 • Debre Gergis – średniowieczny kościół w Etiopii przebadany przez Polaków

  Ściany tworzące kościół sprzed ponad tysiąca odkrył w Debre Gergis w północnej Etiopii zespół archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Po raz pierwszy na taką skalę na potrzeby badań archeologicznych w Etiopii użyto drona – poinformowali badacze. Dziś po średniowiecznym kościele w Debre Gergis (co oznacza „klasztor Georgiosa”) na powierzchni pozostały tylko wielkie, kilkumetrowe, kamienne filary położone na szczycie wzgórza … Czytaj więcej…
 • Jak wyglądały domy w starożytnym Egipcie?
  Kilkanaście domów sprzed ok. 3 tys. lat, wraz z ich wyposażeniem, przebadali archeolodzy w Tell el-Retaba w egipskiej Delcie Nilu. Badania konstrukcji z tego okresu historii Egiptu to nadal rzadkość – podkreślają odkrywcy. Współczesne wzgórze Tell el-Retaba (tell oznacza po arabsku wyniesienie powstałe na skutek wielowiekowego osadnictwa ludzi) kryje w swoim wnętrzu m.in. relikty osady sprzed ok. 3 tys. lat. … Czytaj więcej…
 • Syberyjska Dolina Królów badana przez krakowskich archeologów

  Szkielet młodego scytyjskiego wojownika w grobie, wyposażonym m.in. w broń, złoty pektorał i złotą ozdobę warkocza, odkryli archeolodzy z Krakowa wewnątrz dużego kurhanu sprzed ok. 2,5 tys. lat. Badania prowadzono na Syberii, w miejscu znanym jako „syberyjska Dolina Królów”. Stanowisko archeologiczne Chinge-Tey położone jest w republice autonomicznej w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Określane jest jako „syberyjska Dolina Królów” ze względu … Czytaj więcej…
 • Rondel w Nowym Objezierzu funkcjonował dłużej, niż przypuszczano

  Monumentalny rondel – miejsce kultu w Nowym Objezierzu (zachodniopomorskie) powstał przed 4800 r. p.n.e. i funkcjonował przez około 200-250 lat – wynika z datowania radiowęglowego budowli. Wynik ten wskazuje na dłuższy czas funkcjonowania, niż przypuszczali archeolodzy. Pozostałości budowli (nazwa rondel nawiązuje do kolistego kształtu) znajdują się na polu pod Cedynią, w miejscowości Nowe Objezierze. To konstrukcja o średnicy 110 m. … Czytaj więcej…

Najczęściej zadawane pytania

Czym są wykopaliska archeologiczne?

Wykopaliska to jedna z najważniejszych terenowych metod badawczych archeologii. Jest to jednak metoda inwazyjna, co oznacza, że bezpowrotnie niszczymy badane stanowisko, dlatego zawsze muszą być one prowadzone w odpowiedni sposób.

Na czym polegają wykopaliska archeologiczne?

Na systematycznym i pieczołowicie dokumentowanym fizycznym rozbiorze stanowiska archeologicznego na poszczególne jednostki stratygraficzne, w kolejności od najmłodszej do najstarszej. W ten sposób na planach poziomych i pionowych przekrojów dokumentowany jest kontekst odkrywanych przedmiotów i obiektów.

Czy w Polsce prowadzone są wykopaliska?

Jak najbardziej! I to często przez cały rok, w każdym zakątku kraju. Wyróżniamy dwa rodzaje wykopalisk: badawcze i ratownicze. Te pierwsze prowadzi się w celu weryfikacji różnych hipotez badawczych, z kolei te drugie – o wiele częstsze – gdy stanowiska archeologiczne zagrożone są np. przyszłymi inwestycjami budowlanymi. Tak, opóźniamy budowy, ale nigdy ich nie zatrzymujemy na amen. No, może poza tym 1% przypadków.

Czy mogę pracować na wykopaliskach?

Wszystko zależy od tego jaki rodzaj pracy wchodzi w grę. O ile podczas badań ratowniczych czasami jest to niemożliwe ponieważ wymagane jest odpowiednie przeszkolenie, w większości przypadków archeolodzy zawsze poszukują osób, które pomogą im wykonywać proste czynności fizyczne. Kopanie, wożenie taczek, przesiewanie, rozdrabnianie czy przeszukiwanie ziemi drobnymi narzędziami – taka pomoc jest zawsze mile widziana i wystarczy zapytać się kierownika badań lub poszukać informacji na odpowiednich grupach, gdzie umieszczane są ogłoszenia.

Czy mogę prowadzić wykopaliska?

W Polsce i na świecie wykopaliska archeologiczne mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby, które ukończyły studia na kierunku archeologii. W Polsce dodatkowo muszą one posiadać przynajmniej roczną praktykę i nie zalegać ze sprawozdaniami z badań prowadzonych w przeszłości. Amatorzy mogą jednak ubiegać się o pozwolenia na tzw. poszukiwania zabytków, przy czym dotyczą one głównie działań, w których wykorzystywane są detektory metali.

Czy znajdujemy złoto?

Bardzo rzadko. Najczęściej odnajdujemy fragmenty ceramiki, narzędzia krzemienne lub kamienne i kości ludzkie lub zwierzęce. Tym bardziej nie warto nielegalnie niszczyć stanowisk w poszukiwaniu skarbów. Wiele historii pokazuje, że złote skarby znajduje się rzadziej niż wygrywa w lotto.

css.php