Muzealny partner AŻ| Oficjalna strona

Muzeum Początków Państwa Polskiego znajduje się w Gnieźnie – legendarnej pierwszej stolicy Polski. Nic zatem dziwnego, że ich głównym celem jest prezentowanie historii początków polskiej państwowości, a także całego wczesnego średniowiecza. Prócz tego zajmują  się również późniejszą historią Gniezna oraz Wielkopolski, czyli miejsc, w których powstawała Polska!

Fragment posadzki z XII w. odkryty podczas badań milenijnych w gnieźnieńskiej katedrze (fot. Jakub Dzionek)

Wkrótce ukaże się monografia gnieźnieńskiej katedry!

Gniezno, wraz z ulokowanym na Górze Lecha kościołem metropolitalnym, zaliczane jest do najważniejszych wczesnośredniowiecznych ośrodków centralnych państwa Piastów. Dzisiejsza bazylika prymasowska jest miejscem o wyjątkowym znaczeniu historycznym – tu odbyły się pierwsze koronacje królewskie, ingresy, to tu przybył Otton III, aby symbolicznie przyjąć Polskę ... Czytaj więcej...
Wczesnośredniowieczne Gniezno

„Wczesnośredniowieczne Gniezno” – projekt MPPP w Gnieźnie

Gniezno – jeden z najważniejszych ośrodków kształtującej się od połowy X w. monarchii wczesnopiastowskiej, stanowiący podwalinę pod nowo powstające państwo polskie. Projekt Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ma za zadanie przybliżenie wyników dotychczasowych badań w tym mieście. WykonawcaMuzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ... Czytaj więcej...
css.php