, , ,

Potwierdzono obronną funkcję grodziska sprzed 2,5 tys. lat w gminie Żagań

|


Słowa kluczowe: , , , , , , , , , , ,

Badania archeologiczne na stanowisku Żagań-Lutnia 5 pozwoliły na potwierdzenie obronnej funkcji istniejącego w tym miejscu w epoce żelaza grodziska – poinformował Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

„Tegoroczne badania archeologiczne pozwoliły włączyć badane stanowisko do katalogu zweryfikowanych grodzisk z wczesnej epoki żelaza, które znajdują się na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego” – podał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w mediach społecznościowych.

Badane stanowisko archeologiczne zostało odkryte w latach 60. XX w. Od początku sugerowano jego obronną funkcję, jednak dotychczasowe badania – o charakterze powierzchniowym – nie pozwalały na jednoznaczną weryfikację tych przypuszczeń. „Również badania ratownicze, o bardzo ograniczonym zakresie, przeprowadzone w 1990 r. w związku z budową kolektora ściekowego nie skłoniły naukowców do zrewidowania wcześniejszych ustaleń” – czytamy w opisie.

Jak podano w relacji z najnowszych badań, w trakcie prac zastosowano tzw. metodę magnetyczną, która – mówiąc w dużym uproszczeniu – pozwala na rejestrację zmian ziemskiego pola magnetycznego, mogących być wynikiem „zalegających pod powierzchnią antropogenicznych reliktów osadnictwa”.

„Zastosowana metoda magnetyczna przyniosła bardzo interesujące rezultaty i pozwoliła na jednoznaczne określenie funkcji zabytku jako osady obronnej (grodziska)” – podkreślił konserwator.

Według relacji przeprowadzone pomiary pozwoliły na uchwycenie dwóch równoległych sekwencji anomalii magnetycznych, które – z bardzo dużym prawdopodobieństwem – należy interpretować jako spalone relikty fortyfikacji ziemno-drewnianych.

„Przebieg fortyfikacji zarejestrowany został w części północnej, zachodniej i południowej badanego obszaru. Przeprowadzona prospekcja nie pozwala natomiast na postawienie hipotez o wewnętrznym zagospodarowaniu majdanu grodu, a także na umiejscowienie bramy” – czytamy w relacji.

Na podstawie badań grodzisko należy wiązać z „grupą białowicką kultury łużyckich pól popielnicowych i datować na okres halsztacki epoki żelaza” – podał konserwator.

„Społeczność ta funkcjonowała od V okresu epoki brązu do początkowych faz okresu lateńskiego (około 800-450 p.n.e.) i była budowniczymi najbardziej znanego zabytku archeologicznego województwa lubuskiego, tj. grodu w Wicinie, a także szeregu innych zweryfikowanych i potencjalnych osad obronnych w obrębie swojej ekumeny, tj. obszaru dorzecza Łaby, Nysy Łużyckiej i Odry” – opisał konserwator.

W trakcie wcześniejszych prac archeologicznych z 1990 r., którymi kierowali Adam Kołodziejski i Jarosław Lewczuk, zarejestrowano cztery warstwy kulturowe, w tym warstwę spalenizny – która pokazuje, że „ostatni epizod osadnictwa w obrębie grodziska miał dramatyczny przebieg”; zidentyfikowano także relikty obiektów interpretowanych jako pozostałości chat i palenisk. „Co istotne, w jednym z wykopów zarejestrowano drewniane konstrukcje, które być może stanowiły pozostałość wałów” – czytamy w opisie. Materiały z tamtych badań nie zostały opracowane i opublikowane.

Najnowsze badania archeologiczne na stanowisku Żagań-Lutnia 5 zostały sfinansowane przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Pracami kierował Arkadiusz Michalak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, który poinformował PAP, że obecnie najpilniejszą sprawą jest opracowanie materiałów z badań z 1990 r. 

„Jeśli uzyskamy zewnętrzne dofinansowanie, planujemy w tym roku przeprowadzić również badania wykopaliskowe w celu rozpoznania konstrukcji wału oraz uzyskania materiału do badań chronologicznych (dendrochronologicznych lub C-14)” – dodał kierownik badań.

Prospekcję geofizyczną wykonał zespół z Fundacji Archeolodzy.org pod kierownictwem Maksyma Mackiewicza. W badaniach brali też udział członkowie Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dzienikarka PAP | Oficjalna strona

Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

2 komentarze do “Potwierdzono obronną funkcję grodziska sprzed 2,5 tys. lat w gminie Żagań”

  1. Brak wału, zwłaszcza od strony wschodniej, wg mojej wiedzy, świadczy, że nie jest to jednak obiekt obronny… (Majdan będzie niezabudowany).

    Odpowiedz
    • Nie jest to takie oczywiste. Wschodnia strona mogła zostać zniwelowana podczas budowy. Zakładam, że tamtędy przebiega wzmiankowany w artykule kolektor ściekowy – widoczny jest zresztą jako czarna linia na planie wyników geofizyki

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

css.php