Magdalena M. Matczak

Doktor Archeologii
Home Page  Researchgate  Academia 

Pracę doktorską obroniła i studia ukończyła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przebywała na stypendiach m.in. na Cambridge University, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i na Uniwersytecie Arystotelesa w Grecji. W Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prowadziła projekt naukowy dotyczący postrzegania chorych i niepełnosprawnych, ich biografii, obrządku pogrzebowego, środków leczniczych i szeroko pojętej medycyny we wczesnośredniowiecznej Polsce.

css.php