Author: Magdalena M. Matczak | Archeologia Żywa
Doktor Archeologii | strona

Pracę doktorską obroniła i studia ukończyła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przebywała na stypendiach m.in. na Cambridge University, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i na Uniwersytecie Arystotelesa w Grecji. W Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prowadziła projekt naukowy dotyczący postrzegania chorych i niepełnosprawnych, ich biografii, obrządku pogrzebowego, środków leczniczych i szeroko pojętej medycyny we wczesnośredniowiecznej Polsce.

Osteobiografie dwóch niezwykłych kobiet średniowiecznej Polski

Rozwój badań w archeologii pozwala na coraz pełniejsze poznawanie życia mieszkańców ziem polskich. Tworzone przez badaczy osteobiografie w dużej mierze pomagają poznać i zrozumieć życie ludzi z przeszłości. Ostebiografia w sensie etymologicznym składa się ze słów pochodzenia starogreckiego: osteon – kość, bios – życie, grapho – piszę i oznacza: życie zapisane w kościach . Zatem … Czytaj więcej…

css.php