, , , , , ,

Neolityczne drogi procesyjne odkryte w Irlandii?

|


Słowa kluczowe: , , , , , ,

W hrabstwie Wicklow w Irlandii, w regionie Baltinglass, archeolodzy odkryli fascynującą grupę neolitycznych obiektów znanych jako cursusy, które mogły służyć jako ceremonialne ścieżki dla zmarłych. Badania, prowadzone przez dr. Jamesa O’Driscolla z University of Aberdeen, wykorzystały technologię LiDAR, co pozwoliło na identyfikację i analizę tych tajemniczych konstrukcji, dotąd rzadko dokumentowanych w Irlandii.

Cursusy, odkryte w Baltinglass, są jednym z największych tego typu skupisk Irlandii, obejmujące aż pięć różnych obiektów. Te neolityczne struktury, charakteryzujące się unikalną morfologią, dostarczają nowych danych o życiu dawnych społeczności. Niektóre z nich są zorientowane w taki sposób, że mogły odgrywać kluczową rolę w związku z ważnymi wydarzeniami słonecznymi, będąc integralną częścią rolniczych i religijnych cykli neolitycznych społeczności.

O odkryciu poinformowano na łamach czasopisma „Antiquity”1)O’DRISCOLL J. 2024. Exploring the Baltinglass cursus complex: routes for the dead, „Antiquity”, s. 1–18, DOI: … Więcej.

Stanowiska odkryte w regionie Baltinglass
Stanowiska odkryte w regionie Baltinglass (ryc. James O’Driscoll, CC BY 4.0, z „Antiquity”)

W kontekście archeologicznym, cursusy są uważane za jedne z bardziej enigmatycznych prehistorycznych struktur. Ich dokładna funkcja nie jest jeszcze w pełni zrozumiała, ale przypuszcza się, że mogły służyć jako drogi procesyjne lub jako inne miejsca związane z obrzędami funeralnymi. To, że cursusy w Baltinglass zostały odkryte w tak znaczącej liczbie, może wskazywać na to, że obszar miał ogromne znaczenie religijne i społeczne dla jego dawnych mieszkańców.

Dalsze badania mają na celu dogłębne zrozumienie tego, jak cursusy były używane przez neolityczne społeczności oraz jakie znaczenie mogły mieć w ich codziennym życiu i praktykach religijnych. Archeolodzy planują wykorzystanie nowoczesnych metod datowania i dalszych analiz struktur, aby lepiej zrozumieć chronologię i funkcjonalność tych fascynujących konstrukcji.

Znaczenie tych odkryć jest ogromne. Neolit w Irlandii (ok. 4000–2400 lat p.n.e.) charakteryzował się do tej pory odkryciami głównie budynków mieszkalnych i kurhanów, z rzadkimi przypadkami monumentalnej architektury typowej dla Wielkiej Brytanii czy reszty Europy.

Zidentyfikowane cursusy na cieniowanym modelu reliefu terenu
Zidentyfikowane cursusy na cieniowanych modelach reliefu terenu (ryc. James O’Driscoll, CC BY 4.0, z „Antiquity”)

Badania modelowania bayesowskiego i DNA wykazały co prawda, że mające miejsce ok. 4000 lat p.n.e. migracje neolityczne do Irlandii przyniosły nowe technologie, takie jak rolnictwo i garncarstwo. Jednak dopiero niedawne odkrycia w krajobrazie Baltinglass ujawniły zespoły wielkich zagród o wczesnoneolitycznym rodowodzie, co w połączeniu z odkrytymi cursusami, jest ważnym krokiem do głębszego zrozumienia neolitu w Irlandii.

Źródło: Cambridge University Press

Przypisy

Przypisy
1 O’DRISCOLL J. 2024. Exploring the Baltinglass cursus complex: routes for the dead, „Antiquity”, s. 1–18, DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2024.39.
Redaktor naczelny AŻ | Oficjalna strona

Archeolog, doktor nauk inżynieryjno-technicznych, popularyzator. Pierwsza osoba, z którą powinno się kontaktować w sprawie patronatów i ewentualnej współpracy z „Archeologią Żywą”. Post-doc w Katedrze Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultury materialnej późnego średniowiecza i wykorzystania nowoczesnych technologii w archeologii. Pasjonat multimediów i gier komputerowych. Prowadzący cyklu cotygodniowych popularnonaukowych webinarów pt. „Kontekst

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php