, , ,

Nowe odkrycia na cmentarzysku i grodzisku w Ciepłem

|


Słowa kluczowe: , , , , , , , , , ,

Bogato zdobione okładziny łęku siodła oraz grobowiec mężczyzny pochowanego z włócznią i ostrogą odkryli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego w Ciepłem na Pomorzu Wschodnim. Starają się oni ustalić znaczenie tego grodu dla pierwszych władców piastowskich.

Wczesnochrześcijański kompleks osadniczy w Ciepłem koło Gniewu tworzą trzy grody, kilka osad oraz dwie nekropole. Powstał prawdopodobnie pod koniec X wieku z inicjatywy dworzan pierwszych władców piastowskich, stając się ważnym ośrodkiem handlowym na szlaku wiślanym – informuje w komunikacie prasowym Uniwersytet Warszawski (UW).

Na stanowisku archeologicznym znajdującym się w tym miejscu trwają badania prowadzone przez naukowców pod kierunkiem dr. Sławomira Wadyla z Wydziału Archeologii UW. Naukowcy realizują projekt „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego”, finansowany przez NCN.

„Dotychczas stanowisko archeologiczne w Ciepłem kojarzone było przede wszystkim z odkryciami na cmentarzysku, gdzie na początku XX wieku odnaleziono grób uzbrojonego wojownika uznanego za wikinga oraz z badaniami z początku XXI wieku, kiedy odnaleziono kolejne groby komorowe, potwierdzające rangę tego piastowskiego ośrodka” – mówi dr Sławomir Wadyl, cytowany w komunikacie UW.

Badania stanowiące pierwszy etap projektu realizowane były w lipcu i w pierwszej połowie sierpnia. Pracami objęto jedno z grodzisk oraz cmentarzysko.

Badania grodziska miały za zadanie zweryfikować moment powstania, intensywność użytkowania i czas istnienia grodu. W trakcie prac odsłonięto nawarstwienia kulturowe, świadczące o długotrwałym i intensywnym zasiedlaniu tego miejsca. Z obszaru o powierzchni niespełna 100 m kw. pozyskano kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów, przede wszystkim związanych z gospodarstwem domowym. Wśród nich są ozdoby, monety i bogato zdobione okładziny łęku siodła.

Wykopaliska na cmentarzysku miały na celu rozpoznanie północno-zachodniej części stanowiska przylegającej do części zbadanej w latach 2004–2014 przez Zdzisławę Ratajczyk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Przebadano obszar o powierzchni 150 m kw. Natrafiono na jeden grób, w którym pochowany był mężczyzna wraz z włócznią i ostrogą.

W badaniach, obok klasycznych procedur archeologicznych, wykorzystano analizy paleośrodowiskowe oraz analizy bioarcheologiczne (m.in. analizy genetyczne, analizy stabilnych izotopów strontu, węgla i azotu).

„Realizacja kilkuletniego projektu zakłada prowadzenie badań na dwóch płaszczyznach. Multidyscyplinarne studia nad zespołem osadniczym w Ciepłem będą płaszczyzną analiz na węższym poziomie. Drugą, szerszą płaszczyzną, będą studia nad znaczeniem kompleksu w procesie włączania Pomorza do państwa wczesnopiastowskiego” – mówi dr Sławomir Wadyl.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl


Więcej o wynikach tegorocznych badań w Ciepłem i historii wcześniejszych badań przeczytacie w ostatnim numerze „Archeologii Żywej” w 2023 roku!

Te jedne z najczęściej badanych przez archeologów obiektów nie tylko dostarczają nam licznych informacji o życiu, a często i tragicznym końcu mieszkańców lub obrońców.
Dzienikarka PAP | Oficjalna strona

Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php