Piotr Kittel

Profesor Nauk o Ziemi
Home Page  Researchgate  Academia 

Prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 r. pracownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii (do 2012 r. Kat. Badań Czwartorzędu) na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek-założyciel, a od 2014 r. wiceprezes Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS). Zajmuje się studiami geoarcheologicznymi, a przede wszystkim badaniami relacji człowiek-środowisko, w tym głównie wpływem abiotycznych elementów środowiska na dawne społeczności ludzkie oraz oddziaływaniem człowieka na przeobrażenia budowy geologicznej i ukształtowania terenu.

css.php