Jerzy Sikora

Doktor Archeologii
Home Page  Academia 

Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zakończyłem realizacją w 2000 r. pracy Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego w świetle badań terenowych pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kajzera. W 2005 roku zakończyłem studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego obroną pracy p.t. Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze. Od 2007 r. jestem pracownikiem Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii na stanowisku adiunkta. Od 2008 r. biorę udział w badaniach wielokulturowego zespołu osadniczego w Ostrowitem gm. Chojnice, na Pomorzu, gdzie realizowany jest program interdyscyplinarnej prospekcji wykopaliskowej i nieinwazyjnej, z badaniami lotniczymi, geofizycznymi, geochemicznymi i powierzchniowymi. Ponadto badałem zarówno jako kierownik jak i uczestnik m.in. średniowieczny ośrodek miejski w Drohiczynie, średniowieczną osadę otwartą w Krzykowicach, czy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z grodziskiem w Żarnowie. Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, w tym cyklicznych Sesjach Pomorzoznawczych oraz od 2009 r. Funeraliach Lednickich. Od 2013 r. regularnie, dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuję badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w regionie łódzkim. Prowadzę wraz ze współpracownikami interdyscyplinarne prace z wykorzystaniem archeologii lotniczej, geofizyki, geochemii i technik geoinformatycznych. W 2015 roku rozpoczęliśmy duży, interdyscyplinarny program badań w Rozprzy, skoncentrowany na rekonstrukcji środowiska naturalnego oraz funkcjonowania zespołu osadniczego z IX – XIV wieku.

css.php