, , , ,

Skąd wzięły się kolorowe papugi na pustyni?

|


Słowa kluczowe: , , , , ,

Stanowisko Paquimé w okresie swojego największego rozkwitu stało się najważniejszym ośrodkiem na północy Meksyku i południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Poza licznymi przykładami monumentalnej architektury i egzotycznych dóbr luksusowych znaleziono tu setki szkieletów papug.

Kolorowe papugi na pustyni

Ara żółtoskrzydła (Ara macao) występuje naturalnie w lasach tropikalnych Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej oraz w południowo-wschodnim Meksyku. Najdalej wysunięty na północ rejon, który zamieszkują te ptaki, znajduje się na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w stanie Veracruz. Tymczasem w latach siedemdziesiątych XX wieku, podczas prac wykopaliskowych na ważnym stanowisku Paquimé (datowanym na 1150–1450 n.e.), położonym na obszarze pustyni Chihuahua, na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, odnaleziono łącznie ponad 500 szkieletów papug, w tym około 300 ar żółtoskrzydłych. W celu sprawdzenia, skąd egzotyczne kolorowe papugi wzięły się na pustyni – czy były każdorazowo sprowadzane z południa, czy też były hodowane lokalnie – przeprowadzono badania zawartości izotopów strontu w ich szczątkach.

Zrekonstruowane zagrody dla papug (po prawej) z Paquimé (DiSchamelrider, CC0, z Wikimedia Commons)

Na czym polegają badania izotopów strontu?

Porównanie stosunku dwóch izotopów strontu (87Sr oraz 86Sr) pozwala na określenie pochodzenia i odtworzenie ścieżki migracji danego osobnika, także w przypadku papug1)SCHWARTZ C.W., SOMERVILLE A.D., NELSON B.A., KNUDSON K.J. 2021. Investigating pre-Hispanic scarlet macaw origins through radiogenic strontium isotope … Więcej. Stront jest pobierany do organizmu z wody oraz konsumowanych roślin, a w przypadku papug również poprzez geofagię, czyli spożywanie gleby w celu uzupełnienia składników mineralnych. Proporcje pomiędzy izotopami strontu zależne są od wieku oraz rodzaju skały macierzystej, na której tworzą się gleby i rozwijają rośliny oraz po której płynie woda.

Zagadka pochodzenia papug

Papugi Zasieg
Lokalizacja stanowiska Paquimé a naturalny zasięg występowania ary żółtoskrzydłej (w oparciu o: Concerto, CC0, z Wikimedia Commons)

Spośród 29 przebadanych szkieletów papug znaczna większość wskazuje na lokalną hodowlę tych ptaków w Paquimé! Jedynie pojedyncze przypadki wykazywały inne wartości 87Sr/86Sr w stosunku do lokalnych wartości pustyni Chihuahua. Zestawienie tych wyników badań z analizą izotopów tlenu z roku 2010 wskazuje, że papugi charakteryzujące się odrębnymi proporcjami izotopów strontu mogły być sprowadzane z rejonu Veracruz lub nawet z półwyspu Jukatan. W związku z tym o ile znaczna większość kolorowych papug na pustyni była hodowana lokalnie, o tyle populacja tamtejszych ptaków była najprawdopodobniej stale uzupełniana przez okazy przywożone z południa w wyniku dalekosiężnego handlu.

Już w latach siedemdziesiątych XX wieku archeolodzy natrafili na prostokątne konstrukcje, wykonane z cegły suszonej na słońcu zwanej adobe, w których znaleziono odchody, kości, pióra oraz skorupy jaj ptaków. Konstrukcje te zinterpretowano jako zagrody przeznaczone do hodowania egzotycznych kolorowych papug na pustyni. Kojce posiadały także rodzaj kamiennego obciążnika, który nie występował w zabudowie dla hodowanych indyków. To rozwiązanie konstrukcyjne badacze tłumaczą nawykiem papug do przegryzania i otwierania drewnianych części klatki. Kamienne przedmioty funkcjonowały prawdopodobnie jako forma zamka.

Zrekonstruowane zagrody dla papug (po prawej) z Paquimé (DiSchamelrider, CC0, z Wikimedia Commons)

W jakim celu hodowano kolorowe papugi na pustyni?

Papugi były sprowadzane i hodowane najprawdopodobniej ze względu na ich piękne i kolorowe pióra. Dodatkowo, poza samymi walorami estetycznymi, badacze założyli prawdopodobną funkcję rytualną piór oraz samych ptaków. Przypuszczenia oparli na obyczajach i tradycjach współczesnych ludów Pueblo (Hopi oraz Zuni), a także na badaniach etnograficznych z końca XIX i początku XX wieku. Ara żółtoskrzydła w wierzeniach Pueblo jest silnie związana z południem jako kierunkiem kardynalnym, który symbolizuje ciepło, słońce, urodzaj oraz deszcz, a przez to rolnictwo będące podstawą ich gospodarki, także w okresie prekolumbijskim. Co ciekawe, około 90% papug z Paquimé żyło krócej niż 4 lata. W przypadku gatunku osiągającego wiek nawet 60 lat jest to zaskakujące. Wiele szkieletów papug zostało odkrytych na placach w Paquimé w sposób wskazujący na celowy pochówek, w którym składano czasem również specjalne dary grobowe! W związku z powyższym badacze kolorowych papug na pustyni zasugerowali, że ptaki mogły być także składane w ofierze w trakcie ceremonii związanych z przesileniem wiosennym2)SOMERVILLE A.D., NELSON B.A., KNUDSON K.J. 2010. Isotopic investigation of pre-Hispanic macaw breeding in Northwest Mexico, „Journal of … Więcej.

Obszar Południowego Zachodu jest rejonem wyjątkowym pod względem ciągłości kulturowej pomiędzy historycznymi Pueblo a prekolumbijskimi kulturami archeologicznymi. Jednakże nie jesteśmy w stanie powiązać konkretnych plemion z kulturami archeologicznymi, a tradycje i obyczaje rdzennej ludności z pewnością uległy dyfuzji i transformacji w wyniku kolonizacji.


Źródło: Oryginalny wpis pojawił się w serwisie Archeowieści dnia 12.07.2021

Autor: Adam Budziszewski

Redakcja: M.M.

Korekta: A.J.

Przypisy

Przypisy
1 SCHWARTZ C.W., SOMERVILLE A.D., NELSON B.A., KNUDSON K.J. 2021. Investigating pre-Hispanic scarlet macaw origins through radiogenic strontium isotope analysis at Paquimé in Chihuahua, Mexico, „Journal of Anthropological Archaeology”, 61 , s. 101256, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101256.
2 SOMERVILLE A.D., NELSON B.A., KNUDSON K.J. 2010. Isotopic investigation of pre-Hispanic macaw breeding in Northwest Mexico, „Journal of Anthropological Archaeology”, 29 (1), s. 125–135, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaa.2009.09.003.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php