, , ,

Depozyt z epoki brązu odkryty na Rysiowym Polu w pow. słubickim

|


Słowa kluczowe: , , , , , , ,

W powiecie słubickim, w miejscu znanym jako Rysiowe Pole, historia ponownie dała o sobie znać. Poszukiwacze ze stowarzyszenia Drossen Lubuskie dokonali odkrycia rozproszonego depozytu przedmiotów z epoki brązu.

Członkowie stowarzyszenia Drossen Lubuskie, wyposażeni w wykrywacze metali, dziali na podstawie oficjalnego pozwolenia wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich odkrycie składa się z trzech sierpów, dwóch siekierek, czterech bransolet (w tym trzech ornamentowanych), sześciu kółek, dwóch fragmentów pręta oraz fragmentu szpili brązowej. Ciekawym dodatkiem do kolekcji są również zarejestrowane odpady poodlewnicze, które mogą dostarczyć więcej informacji na temat dawnych technik obróbki metali.

„W tym miejscu warta odnotowania jest wzorowa postawa członków Stowarzyszenia Drossen Lubuskie, którzy zgodnie z warunkami pozwolenia niezwłocznie powiadomili o odkryciu przedmiotów służby konserwatorskie oraz zabezpieczyli je do czasu przeprowadzenia oględzin.”

informuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W najbliższej przyszłości planuje się przekazanie zabytków do jednej z placówek muzealnych, gdzie zostaną poddane niezbędnym pracom konserwatorskim. To pozwoli na dokładniejsze zbadanie przedmiotów oraz na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

Na ten moment miejsca odkrycia zostało wyłączone z dalszych poszukiwań zabytków, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych. Planowane jest również włączenie nowoodkrytego stanowiska do wojewódzkiej ewidencji zabytków, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

To odkrycie podkreśla bogactwo historii ukrytej pod powierzchnią ziemi w województwie lubuskim. Artefakty z epoki brązu, odnalezione przez członków stowarzyszenia Drossen Lubuskie, wzbogacają naszą dotychczasową wiedzę i mogą dostarczyć cennych informacji na temat życia i technologii naszych przodków. Dzięki ich pracy, możemy lepiej zrozumieć naszą wspólną historię i docenić trud włożony w jej odkrywanie i ochronę.

Źródło informacji i tekstu: profil Facebook Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Redaktor naczelny AŻ | Oficjalna strona

Archeolog, doktor nauk inżynieryjno-technicznych, popularyzator. Pierwsza osoba, z którą powinno się kontaktować w sprawie patronatów i ewentualnej współpracy z „Archeologią Żywą”. Post-doc w Katedrze Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultury materialnej późnego średniowiecza i wykorzystania nowoczesnych technologii w archeologii. Pasjonat multimediów i gier komputerowych. Prowadzący cyklu cotygodniowych popularnonaukowych webinarów pt. „Kontekst

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php