Dudziarz, muzyk tradycyjny, odtwórca historyczny i popularyzator historii, założyciel zespołu „Huskarl” z Gniezna. Urodzony w miejscu, gdzie ukształtowało się państwo Polskie. Gniezno, czyli legendarna pierwsza Stolica Polski, to przede wszystkim miejsce koronacji pierwszych pięciu polskich królów, a także pierwsze polskie miasto królewskie. Pochodzi z Jankowa Dolnego, wsi z okolic Gniezna wzmiankowanej już w XI wieku. W obu miejscowościach dorastał oraz stawiał pierwsze kroki. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w latach 90' znaleziono na tym terenie największy w Polsce oraz unikatowy na skalę europejską - XV-wieczny zbiór średniowiecznych kafli gotyckich. Jeden z nich przedstawia dudziarza, drugi natomiast średniowiecznych muzyków. Najwcześniejsze przedstawienia dud w Wielkopolsce pochodzą z rodzinnych miejscowości - Jankowa Dolnego oraz Gniezna. Obecnie znajdują się one w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Pierwszy odnotowany w polskich kronikach średniowieczny grajek uliczny również pochodzi z Gniezna (XIII wiek). Jego działalność muzyczna jest niejako kontynuacją średniowiecznych tradycji miejsca, z którego pochodzi. Możliwość kontynuacji tradycji pochodzącej z najstarszej dzielnicy państwa Polskiego jest powodem do dumy.

Felieton Dudziarza

Felieton dudziarza

„Felieton dudziarza – rzecz o historii, muzyce oraz rekonstrukcji historycznej wieków minionych” to cykl 13 filmów-felietonów o charakterze historyczno-muzycznym zrealizowany przez gnieźnieńskiego dudziarza Mikołaja Woźniaka w ramach „Kultury w sieci” – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Filmy dostępne są do obejrzenia w ... Czytaj więcej...
css.php