Doktor Archeologii| Oficjalna strona

Archeolog architektury, konserwator. Interesuje się budownictwem zamkowym i średniowiecznymi technikami budowlanymi. Aktualnie członek zespołu badawczego „Castra terrae culmensis - na rubieży chrześcijańskiego świata”.

Zamki krzyżackie, warownie i grody na ziemi chełmińskiej. Castra terrae Culmensis.

W ostatnich latach nastąpiło wyraźne zainteresowanie architekturą obronną oraz problematyką formowania się systemu obronnego państwa zakonu krzyżackiego. W kontekście prowadzonych badań archeologicznych, zamków krzyżackich na ziemi chełmińskiej powrócił jeden z ciekawszych problemów dotyczący kwestii kontynuacji miejsc wcześniejszego osadnictwa grodowego (pruskiego/słowiańskiego). Zasada lokowania założeń obronnych ... Czytaj więcej...
css.php