Pamięć drzew: ryty drugowojenne i naziemny skaning laserowy

W trakcie prac terenowych nad dokumentacją rytów na bukach pod Chyciną

Archeologia II wojny światowej to już uznana gałąź badań archeologicznych. Z tego punktu widzenia materialne relikty konfliktu są formą dziedzictwa archeologicznego. Jedną ze specyficznych kategorii dziedzictwa wojennego są ryty na drzewach (bukach zwyczajnych) pozostawione latem 1944 roku przez jeńców wojennych i przymusowych pracowników niedaleko Chyciny (woj. lubuskie). Do ich dokumentacji wykorzystano metodę łączoną bazującą na naziemnym skaningu laserowym (TLS) i fotogrametrii bliskiego zasięgu. Ze wszystkimi modelami 3D drzew z rytami, które stanowią wstępne opracowanie tematu ‘pamięci drzew’ można zapoznać się tutaj. Część opisana w naszym najnowszym numerze została z kolei umieszczona poniżej artykułu.

Wykorzystanie naziemnych metod teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w kontekście archeologii II wojny światowej pozwala na szkicowanie bardziej dokładnych, lokalnych aspektów wielkiej historii jaką była II wojna światowa. Co więcej, dzięki udostępnieniu modeli 3D online każdy może spróbować samodzielnie podjąć się trudnej sztuki odczytania i interpretacji rytów na drzewach. Mówiąc inaczej, każdy może zostać archeologiem – badaczem materialnych  reliktów niedawnej przeszłości.

Badania są częścią projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/HS3/00001. Firma Gispro Przestrzeń pod Kontrolą wykonała dokumentacji i opracowania drzew z rytami.

Pamięć drzew- wybrane modele

Dawid Kobiałka

Doktor Archeologii
Home Page  Researchgate  Academia 

Archeolog i antropolog kulturowy. Jego zainteresowania to archeologia czasów najnowszych. Jego ostatnie publikacje opisują dziedzictwo kulturowe czasów nowożytnych, rekonstrukcje historyczne oraz relikty Zimnej Wojny w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *