, , ,

„Zapomniane ślady w Puszczy” – film o badaniach archeologicznych w Puszczy Białowieskiej


Słowa kluczowe: , , , , ,

Udostępnij:

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego  pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na kanale YouTube Lasów Państwowych dostępny jest od 6 kwietnia 2021 r.

Film dokumentalny o charakterze popularnonaukowym, będący swego rodzaju podsumowaniem badań prowadzonych w latach 2016-2019 na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach zadań „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” – projekt  „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych (kontynuacja)”. Produkcji, jak i samym badaniom przyświeca hasło / przesłanie – badając i popularyzując, uświadamiamy i uczymy o przeszłości Puszczy Białowieskiej i zabytkach w lasach, najnowszych technologiach, w tym teledetekcyjnych – nieinwazyjnych, jak i samych badaniach archeologicznych, a zarazem uwrażliwiamy na współistnienie dóbr kultury i środowiska, potrzebę łącznego działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, podejmowania interdyscyplinarnych działań w tym zakresie.

Film związany jest bezpośrednio z badaniami naukowymi prowadzonymi na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to pierwsza tego typu realizacja dotycząca badań naukowych, jak i ich wyników, związanych z niecodziennym przedsięwzięciem na terenie Puszczy Białowieskiej, z zastosowaniem technik teledetekcyjnych, w skali wielkoobszarowej. Produkcja o zabarwieniu edukacyjnym – przybliża nieznaną dotąd przeszłość Puszczy Białowieskiej, widzianą z perspektywy badań archeologicznych czy historycznych, z zastosowaniem najnowszych – nieinwazyjnych technologii, zwłaszcza LiDARu.

Niewątpliwym sukcesem prowadzonych badań było odkrycie nieznanych dotąd pozostałości po dawnych systemach rolnych, które zachowały się na terenie Puszczy Białowieskiej, dość dobrze w wielu miejscach i na znacznych obszarach Puszczy Białowieskiej. Jest to unikatowe znalezisko i osobliwy zbiór obiektów w skali Polski czy Europy. Wstępnie określono, że obiekty te wiązane są z epoką żelaza – okresem wpływów rzymskich lub ze średniowieczem. Ich zasięg i stan zachowania analizowano z zastosowaniem m.in. badań wykopaliskowych, prospekcji geofizycznej, analiz specjalistycznych, w tym  analiz gleboznawczych, które potwierdziły w licznych miejscach funkcję oraz zasięg tych obiektów.

Zachęcamy do obejrzenia filmu wszystkich zainteresowanych Puszczą Białowieską, dziedzictwem archeologicznym na terenach leśnych, ale i tych zainteresowanych tajnikami archeologii XXI wieku.  Wyniki dotychczasowych badań ukazały się  już m.in. na łamach międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych Remote Sensing” 2020 czy Biological Conservation” 2020, uzyskując obecnie wymiar popularyzatorski w formie filmu dokumentalnego.

Główny wykonawca filmu Fundacja Hereditas oraz Instytut Badawczy Leśnictwa (lider konsorcjum), producent wykonawczy Fundacja Sztuki Wszystkie. Film w reżyserii Marty Kądziela – autorki i/lub współautorki takich realizacji jak Ginące gatunki” (2016), Na szlaku Natura 2000″  (2013), Mapa ginącego świata” (2016), Poznaj swoją naturę” (2016), Ocalony świat” (2013-14), Załoga Eko” (2011-16) czy Spróbujmy razem” (2004-11). Film powstał w ramach projektu finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w latach 2017-2019.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem (powiązanym z ww. filmem i badaniami) pt. „Indiana Jones w polskich lasach. Archeologia XXI w.” z gościnnym występem prof. UKSW dr. hab. Rafała Zapłaty oraz prof. IBL dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka – PODCAST „Między drzewami”.

dr hab., prof. UKSW | Oficjalna strona

Doktor nauk historycznych / dr hab. nauk technicznych. Pracownik Instytutu Informatyki UKSW w Warszawie. Absolwent kierunku archeologia UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie m.in. geomatyki, teledetekcji, digitalizacji i metod nieinwazyjnych w badaniach archeologicznych i architektonicznych. Członek m.in. ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

dr hab., prof. IBL | Oficjalna strona

Wicedyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, pracownik Zakładu Geomatyki w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Specjalista w zakresie wykorzystania geomatyki w analizach środowiska leśnego. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Udostępnij:

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php