Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN specjalizuje się w badaniach dotyczących historii i kultury późnego antyku oraz wczesnego średniowiecza. Główny nacisk kładzie na interdyscyplinarne podejście do badań archeologicznych, historii sztuki, antropologii i historii, co pozwala na głębsze zrozumienie przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych w Europie. Centrum prowadzi również szereg projektów międzynarodowych, współpracując z ośrodkami naukowymi i uniwersytetami z całego świata.

Dodaj komentarz