VI Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do udziału w Szóstym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON.

Już po raz szósty pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, które odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2024 roku, w Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obecna edycja Sympozjum będzie przebiegać pod hasłem: „Ceramika i szkło w relacjach interkulturowych”.

Opanowanie umiejętności wytwarzania ceramiki oraz szkła stanowiło niewątpliwie jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych w historii ludzkości. Pojawienie się przedmiotów ceramicznych i szklanych na trwałe zmieniło kulturowe środowisko i jakość życia człowieka. Od wielu stuleci, nawet tysiącleci nie ma już dziedziny ludzkiej aktywności, w której nie znajdowałyby one zastosowania. Wynika to z ich właściwości i użyteczności oraz z niewyczerpanych możliwości realizowania z tych surowców wszelakich zamierzeń, ograniczanych jedynie umiejętnościami i wyobraźnią wytwórcy.

Zarówno ceramika jak i szkło należą do najliczniejszych znalezisk archeologicznych i niejednokrotnie stanowią jedyny wyznacznik chronologiczny i kulturowy. Na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju studiów, począwszy od rekonstrukcji dawnych technik i technologii produkcji, poprzez organizację warsztatów i zaplecza surowcowego, skończywszy na samej charakterystyce wyrobów pod względem ich morfologii, stylistyki czy też funkcji. Przy umiejętnie zadanych pytaniach mogą być one doskonałym narzędziem bądź środkiem służącym rozwiązaniu szerszego problemu historycznego, społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, czy socjotopograficznego.

Niemniej jednak na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy poszczególnymi badaczami, co jest ściśle związane z niedostateczną ilością spotkań naukowych, Ostrakon od lat wypełnia tę lukę. Celem Sympozjum jest bowiem skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, owocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Do czynnego udziału w nim po raz kolejny zaprosiliśmy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D. Odbywające się cyklicznie Sympozjum OSTRAKON stało się swoistego rodzaju zwierciadłem ukazującym odbicie obecnych trendów w studiach nad ceramiką i szkłem zabytkowym.

Sympozjum ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba będzie mogła wysłuchać referatów oraz uczestniczyć w dyskusji. Cała konferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie w wolnym dostępie, na portalu YouTube, na kanale ArcheoTV. Nagranie konferencji (wszystkich wykładów oraz dyskusji) zostanie umieszczone w wolnym dostępie w Internecie na kanale ArcheoTV. Prezentowane na konferencji postery również zostaną zdigitalizowane i opublikowane w Internecie w wolnym dostępie.

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:

  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu,

Głównymi realizatorami projektu są:

  • dr Sylwia Siemianowska,
  • dr Krystian Chrzan,

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Dosknała Nauka II”

Finansowanie projektu:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu.