Michał Starski

Archeolog, pracownik Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu „Kwartał miejski Długi Targ-Powroźnicza-Ogarna w Gdańsku”. Zajmuje się archeologią późnego średniowiecza i czasów nowożytnych ziem polskich, w tym m.in. problematyką miejską oraz charakterystyką kultury materialnej późnego średniowiecza i czasach nowożytnych. Specjalizuje się w badaniach nad wyrobami ceramicznymi. Prowadzi prace wykopaliskowe w Pucku i Człuchowie. Uczestnik badań w Gdańsku przy ul. Powroźniczej.

Ceramika Nowozytna Sredniowieczna

O badaniach przy ul. Powroźniczej w Gdańsku

Warunki życia w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych na Głównym Mieście w Gdańsku są możliwe do odtworzenia dzięki badaniom kultury materialnej. Dlatego archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego opracują i udostępnią wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych przy ulicy Powroźniczej. Dotychczas jest to jeden z większych obszarów rozpoznanych wykopaliskowo, ... Czytaj więcej...
css.php