Dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej od 2015 r. (początkowo jako zarządca); doktorat (obroniony w 2015 r.) w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Opalińskiego. Jego zainteresowania to oprócz przeszłości ziemi rawskiej, staropolski parlamentaryzm, dzieje rodzin szlacheckich z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w XVI-XVII w., a także historia oświaty i wychowania w okresie przedrozbiorowym.

Rekonstrukcja (oprac. R. Gałecki)

Jak wyglądał zamek książąt mazowieckich w Rawie Mazowieckiej? [REKONSTRUKCJA]

Zamek książąt mazowieckich w Rawie Mazowieckiej został wybudowany w 2 poł. XIV w. jako najbardziej wysunięta na południowy-zachód warownia Mazowsza. Usytuowany w bagnistych widłach rzek Rawki i Rylki, na ważnym szlaku handlowym z Pomorza na Ruś. Najnowsza rekonstrukcja pokazuje jak mógł on wyglądać w ... Czytaj więcej...
css.php