Rafał Zapłata

Doktor Archeologii
Home Page  Researchgate  Academia 

DYDAKTYKA: Kierunki (obecna i dotychczasowa aktywność dydaktyczna): archeologia, historia, muzeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, historia sztuki. Wybrane zajęcia: Nowe technologie w badaniach historii sztuki; Archeologia przemysłowa; Nieinwazyjne metody dokumentacji i badania zabytków – wprowadzenie; Metody badań archeologicznych – wprowadzenie; Popularyzacja dziedzictwa kulturowego; Digitalizacja dziedzictwa kulturowego; Metody badań nieniszczących zabytków; Seminaria licencjackie. ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: zastosowanie technologii cyfrowych w badaniach, zarządzaniu i ochronie zasobów dziedzictwa kulturowego; digitalizacja dziedzictwa kulturowego; metody nieinwazyjne w badaniach, dokumentacji i inwentaryzacji zabytków; zabytkowa architektura; archeologia historyczna – archeologia miasta; krajobraz kulturowy

css.php