„Religia(e) Słowian” – konferencja popularnonaukowa

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Religia(e) Słowian” – konferencja popularnonaukowa

58 58 people viewed this event.

W dniach 3-4 października 2024 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Religia(e) Słowian”. W przeciwieństwie do aktualnie prezentowanej ekspozycji jej zakres chronologiczny będzie obejmował nie tylko wczesne, ale i późne średniowiecze.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 października 2024 r. w gmachu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Będzie ona merytorycznym dopełnieniem wystawy czasowej „Religia(e) Słowian. Pogaństwo i chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce”, którą prezentowana jest do 6 października 2024 r.

Jej zamierzeniem jest ukazanie procesów związanych z, mówiąc za Maksem Weberem, „odczarowaniem świata” i przejściem od pogańskich wierzeń tradycyjnych do sformalizowanej religii chrześcijańskiej oraz problemów wynikających z konfrontacji tych dwóch systemów wierzeniowych. Chcielibyśmy zatem zachęcić do podjęcia zarówno kwestii szczegółowych, jak i syntetycznych, które należy rozpatrywać przez pryzmat szerokiego spektrum źródeł. Liczymy, że konferencja zgromadzi przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych o zróżnicowanym poziomie doświadczania naukowego.

Jeden z paneli zostanie poświęcony wynikom badań nad chrystianizacją ziem polskich i czeskich w średniowieczu, które obecnie prowadzi polsko-czeski zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Brachy i doc. Martina Nodla Ph.D. w ramach projektu finansowanego przez NCN.

Naszą intencją jest zainicjowanie dyskusji, dlatego po każdym 15-minutowym wystąpieniu przewidziana jest 15-minutowa część na to przeznaczona. Pierwszy panel obejmie wykłady dotyczące podstaw źródłowych, stanu badań nad zagadnieniem. W drugim zaprezentowane zostaną badania szczegółowe nad wybranymi zagadnieniami związanymi ze średniowiecznym sacrum.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów do 31 lipca 2024 r. na adres: konferencja@muzeumgniezno.pl (tytuł wraz z abstraktem do 1000 znaków ze spacjami).

Preferowane będą wystąpienia, które charakteryzuje syntetyczne ujęcie wybranych problemów, kategorii źródeł lub regionów geograficzno-historycznych. Ponadto mile widziane są prelekcje dotyczące przemian zachodzących w wierzeniach słowiańskich w wyniku zarówno wzajemnych kontaktów między Słowianami, jak i z ich (niesłowiańskimi) sąsiadami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencja@muzeumgniezno.pl

Język konferencji: polski, czeski, angielski
Opłata konferencyjna: 220 zł (obejmuje nocleg i wyżywienie)
Regulamin Konferencji: tutaj


Ewelina Siemianowska (ur. 1981) historyk i archeolog, oba kierunki ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się wczesnym średniowieczem, w tym zwłaszcza osadnictwem i komunikacją, którym poświęciła szereg artykułów naukowych. Jest redaktorem portalu wczesneśredniowiecze.pl.

Źródło: wczesneśredniowiecze.pl

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres konferencja@muzeumgniezno.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

03-10-2024 to
04-10-2024
 

Data Zakończenia Rejestracji

31-07-2024
 

Typy Wydarzeń

 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends