Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925. Obecnie PTA liczy 200 członków skupionych w kilkunastu oddziałach. Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej i innych. Wchodzi w skład Federacji Polskich Towarzystw Naukowych. Co dwa lata organizuje ogólnopolską konferencję naukową z udziałem członków, specjalistów innych dziedzin i gości zagranicznych.