Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest renomowaną instytucją kultury, która aktywnie angażuje się w życie kulturalne miasta poprzez organizację różnorodnych wydarzeń. W ramach swojej działalności muzeum proponuje między innymi warsztaty rękodzielnicze, oprowadzania po różnorodnych wystawach stałych i czasowych oraz wydarzenia naukowe. Muzeum pełni również rolę edukacyjną, prowadząc zajęcia grupowe i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.