Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskieg oferuje szeroki zakres publikacji archeologicznych i historycznych. Wydawnictwo Fundacji, utworzone w 1993 roku, specjalizuje się w publikacji monografii wieloautorskich, które często zawierają liczne aneksy i opracowania specjalistyczne z różnych dziedzin nauki. Ich publikacje są cenione za wnikliwe analizy i kompleksowe podejście do tematu, a także za włączanie streszczeń w języku angielskim, co czyni je dostępnymi dla szerszej międzynarodowej publiczności.

Dodaj komentarz