, , ,

Dworek w Sannikach i jego badania

|


Słowa kluczowe: , , ,

Badania wykopaliskowe na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach mają na celu pełne rozpoznanie obrysu XVII dworu w odniesieniu do przeprowadzonych w 2011 roku badań sondażowych Andrzeja Jankowskiego. Jednak głównym celem było rozpoznanie wcześniejszych nawarstwień powstałych przed wzniesieniem dworu. Co zatem kryje dworek w Sannikach?

Dworek w Sannikach badany był przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, pod kierunkiem Michała Paczkowskiego. Prace wykopaliskowe zostały poprzedzone badaniami geofizycznymi, które wykazały, że pod konstrukcjami, które można łączyć z funkcjonowaniem dworu występują co najmniej dwie inne struktury, których charakter i chronologię chcieliśmy sprawdzić.

Badania trwały 5 tygodni (8 maja – 9 czerwca 2017) i przyniosły wiele zaskakujących rezultatów, miejscami wykraczającymi poza wstępne założenia. Odsłonięto fundamenty zewnętrzne XVII-wiecznego dworu, na które składa się ponad 300 kamieni o różnych wielkościach. Wewnątrz obrysu dworu w centralnej części zachował się fragment ceglanej posadzki. W północno-wschodniej części dworu odkryto bruk z nieociosanych kamieni polnych. W środkowej znajdowała się kamienno-ceglana struktura otoczona przepalonymi elementami drewnianymi oraz gruzem ceglanym, zinterpretowaną jako fundament pieca kaflowego lub komina.

Dworek w Sannikach – odnalezione zabytki

Znaleziono ok. 4 500 zabytków takich jak fragmenty naczyń glinianych, kafli piecowych oraz przedmiotów metalowych. Większości z nich można niewątpliwie datować  na I połowę XVII wieku i czasy późniejsze.

Do najciekawszych zabytków należy zaliczyć monety, które pokazują wyraźnie użytkowanie pałacu na przełomie XVI i XVII wieku oraz w pierwszym 40-leciu wieku XVII. Wraz z materiałem ceramicznym oraz częścią kafli stanowią spójną kolekcję zabytków pochodzących z tego okresu. Wśród monet, warto wymienić szeląg ziem pruskich (1528) Zygmunta I Starego, który wraz z nieliczną część zabytków ceramicznych, pozwala przesunąć datowanie dworu (lub jednej z faz jego funkcjonowania) na wiek XVI.

Najciekawsze są jednak zabytki, które datować można na wiek XV. Są to dwie monety oraz nieliczne fragmenty naczyń ceramicznych. Niestety nie znaleziono do tej pory obiektów, które można by jednoznacznie datować na ten okres.

Najbardziej zaskakującym znaleziskiem są dwa obiekty, w których odkryto przedmioty krzemienne oraz diagnostyczne fragmenty naczyń, pochodzące z okresu późnego neolitu (najpewniej powiązane z Kulturą Amfor Kulistych).

Z początkiem czerwca, został zakończony pierwszy etap prac.
Znajdziecie nas na Facebook’u: https://www.facebook.com/EkspedycjaPMA.Sanniki/

Archeolog | Oficjalna strona

Asystent na Stanowisku Pracy ds. Archeologicznych Badań Ratowniczych w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Archeolog | Oficjalna strona

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie odpowiada m.in. za prowadzenie profili PMA w portalach społecznościowych. Bierze też udział w interwencyjnych badaniach wykopaliskowych.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

2 komentarze do “Dworek w Sannikach i jego badania”

  1. ’Znaleziono ok 4,500 zabytków’? podejrzewam, że to bylo ich 4 i pół tysiąca, a nie 4 i pół. Ale mogę się mylić.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

css.php