Andrzej Prinke

Doktor Archeologii
Home Page  Researchgate  Academia  LinkedIn 

Pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Zajmuje się mezolitem i neolitem w Polsce zachodniej, konserwatorstwem archeologicznym, praktycznym zastosowaniem metod informatycznych w archeologii oraz historią archeologii.

css.php