„Początki Litwy” – konferencja popularnonaukowa

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Początki Litwy” – konferencja popularnonaukowa

56 56 people viewed this event.

W dniach 12-13 września 2024 r. w siedzibie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbędzie się konferencja pt. „Początki Litwy”. To dopełnienie treści aktualnej wystawy czasowej o tym samym tytule, a zarazem jej rozwinięcie – w zakresie chronologii i tematyki.  

Dzieje średniowiecznej Litwy są w Polsce szerzej nieznane. Pragnąc zmienić ten stan, postanowiliśmy wykroczyć nieco poza tematykę wystawy i uzupełnić zakres obrad o zagadnienia dotyczące przedchrześcijańskich plemion bałtyjskich i ich sąsiadów oraz o okres późnego średniowiecza (do Unii w Krewie w 1385 r.). Wśród tematów, które chcielibyśmy poruszyć, są m.in. kultura materialna Bałtów, wierzenia pogańskie i chrystianizacja Litwy, konflikty zbrojne (w tym krucjaty północne), relacje ze słowiańskimi sąsiadami oraz polityka Wielkiego Księstwa Litewskiego. Liczymy, że poprzez rozszerzenie ram chronologicznych i tematycznych zachęcimy przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, o zróżnicowanym poziomie doświadczenia naukowego, do podjęcia kwestii syntetycznych oraz szczegółowych, postrzeganych przez pryzmat szerokiego spektrum źródeł.

Wiedząc, jak ważna w nauce jest dyskusja, chcielibyśmy ją zainicjować naszą konferencją. Dlatego po każdym 15-minutowym wystąpieniu przewidziana jest 15-minutowa część poświęcona wymianie myśli i spostrzeżeń pomiędzy prelegentami a słuchaczami. Serdecznie zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji referatów, w szczególności charakteryzujących się syntetycznym ujęciem wybranych problemów, kategorii źródeł lub regionów geograficzno-historycznych. Wszystkim prelegentom oferujemy możliwość publikacji pokonferencyjnego artykułu naukowego w formie elektronicznej na naszym portalu internetowym www.wczesnesredniowiecze.pl.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do 19 lipca 2024 r. Propozycje prosimy wysyłać mailowo na adres konferencja@muzeumgniezno.pl (tytuł wraz z abstraktem do 1000 znaków ze spacjami). 

Więcej informacji na stronie www.muzeumgniezno.pl lub pod numerem tel. 61 426 46 41.

Język konferencji: polski, angielski

Opłata konferencyjna: obejmuje koszty pobytu według stawek podanych w regulaminie.
Studentom wszystkich stopni studiów przysługuje zniżka od opłaty rejestracyjnej w wysokości 50%.

Regulamin konferencji znajduje się tutaj.


Marcin Wieczorek (ur. 1993) poznański historyk i archeolog, a obecnie doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracownik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Interesuje się wczesnośredniowiecznym Kaukazem, szczególnie kontaktami między tym regionem a Bizancjum miedzy IV a VI w. n.e., oraz początkiem chrześcijaństwa w Gruzji. Prywatnie pasjonat fotografii i astronomii.

Źródło: wczesnesredniowiecze.pl

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres konferencja@muzeumgniezno.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

12-09-2024 to
13-09-2024
 

Data Zakończenia Rejestracji

19-07-2024
 

Typy Wydarzeń

 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends