Na pograniczu – najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Na pograniczu – najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej

225 225 people viewed this event.

Od 23 czerwca Muzeum w Jarosławiu zaprasza w niezwykłą podróż przez prawie 20 tysięcy lat dziejów człowieka na ziemi jarosławskiej – od czasu łowców reniferów schyłkowej epoki lodowcowej aż do średniowiecznego miasta!

Ziemia jarosławska – położona w obrębie naturalnych szlaków komunikacyjnych: Bramy Przemyskiej oraz doliny Sanu – od tysięcy lat jest miejscem nieustannego krzyżowania impulsów płynących na osi wschód-zachód i północ-południe. Ślady odwiecznego mieszania się tutaj rozmaitych kultur i tradycji zachowały się w postaci niezwykłych znalezisk archeologicznych z regionu, które w wielu przypadkach nie mają swojego odpowiednika w pozostałej części Polski

Nowa wystawa stała „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” opowiada o tym, co działo się w okolicach Jarosławia, Pruchnika i Radymna od najwcześniejszych śladów działalności ludzkiej w regionie (ok. 20 tysięcy lat temu) aż do późnego średniowiecze (koniec XV w.). Ten ogromny przedział czasu został ukazany przez pryzmat zabytków archeologicznych – przedmiotów wykonanych i użytkowanych przez dawnych mieszkańców tych terenów.

W ciągu prawie 100 lat funkcjonowania jarosławskiego muzeum, instytucja ta nie miała wystawy stałej, na której w sposób tak kompleksowy prezentowane były pradzieje i średniowiecze regionu. Nie bez przyczyny decyzja o stworzeniu takiej wystawy przyszła właśnie teraz. Poczynione w ostatnich 20 latach odkrycia archeologiczne w okolicach Jarosławia nie raz przynosiły ze sobą konieczność napisania na nowo syntezy dziejów tych terenów, ale i całej Polski. Być może najważniejsze z nich – to badania aglomeracji scytyjskiego kręgu kulturowego wokół grodziska w Chotyńcu, stanowiącej łącznik pomiędzy terenami dzisiejszej Polski a światem antycznym.

Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z kolekcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a także zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Projekt „Stworzenie wystawy stałej „Na pograniczu…Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Jarosławski Kamil Dziukiewicz. Patronem medialnym wystawy jest magazyn popularnonaukowy Archeologia Żywa.

Kuratorzy wystawy: dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt, dr Marcin Burghardt

Wystawa Pogranicze Jarosław

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres biel.radoslaw@gmail.com

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

23-06-2024
 

Typy Wydarzeń

 

Kategoria wydarzenia

Share With Friends

css.php