Projekt Nowoszów

W tym miejscu znajdziecie wszystkie materiały związane ze współrealizowanym przez nas Projektem Nowoszów. Bierzemy czynny udział w badaniach tego stanowiska we współpracy z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Fundacją „Łużyce – Wczoraj i Dziś” oraz Lasami Państwowymi.

Nowoszów – uroczysko

8 kwietnia pojawiliśmy się na miejscu. Nowoszów – podobno miejsce, nad którym ciąży klątwa. Za każdym razem, gdy ktoś próbował zagospodarować ten obszar wkrótce następowała katastrofa. Podczas naszych wstępnych badań odkryliśmy, że nie tylko poszukiwany przez nas zamek może być prawdziwy.

Pierwszymi wzmiankami źródłowymi na temat Nowoszowa są dokumenty opisujące rządy Bolka II Małego. Był on jednym z bardziej utalentowanych książąt Rodu Piastów Śląskich. Zjednoczył księstwo świdnicko i jaworskie, był margrabią Dolnych Łużyc. Jednocześnie pozostawał ostatnim niezależnym księciem piastowskim.

W związku z rozszerzaniem zasięgu swoich wpływów budował on kolejne zamki, chroniące osady i trakty handlowe. Ok. roku 1336 właśnie w Nowoszowie wybudowano jeden z nich. Następnie wytyczono szlak handlowy, który omijał miasta Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. Miało to na celu zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, co równałoby się przejęciu inicjatywy w handlu. Z czasem wokół niego powstała osada. Jej mieszkańcy zajmowali się wydobywaniem i przetapianiem pobliskich rud żelaza darniowego.

Kupcy bardzo chętnie skorzystali ze sprezentowanej im możliwości. Nie podobało się to jednak mieszkańcom pobliskiego Zgorzelca należącego do wspomnianego Związku. Przez to, że nowy szlak ich omijał tracili oni dochody pochodzące z ceł przewozowych

Po śmierci Bolka II rozpuścili oni plotkę, w której głoszono, że zamek w Nowoszowie został przejęty przez rozbójników czyhających na podróżników i kupców. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy wydawało się prawdą. Pacyfikację zamku przeprowadzili na mocy przywileju nadanego im przez cesarza Karola IV. Nadawał im prawo do niszczenia gniazd rozbójniczych.

Po roku 1370 wdowa po Bolku II, księżna Agnieszka sprzedała miejscowość i po paru kolejnych zmianach właścicieli ostatecznie dostała się w ręce mieszczan zgorzeleckich.

Przez następne wieki miejscowość prosperowała z różnym sukcesem. Istniały tu liczne kuźnice i hamernie, młyn wodny i 4 krosna tkackie. Prawie wszystkie wykorzystujące do napędzania swych maszyn pobliską rzekę Czerną Wielką. W 1945 r. mieścił się w Nowoszowie sztab II Armii WP, przygotowującej się do operacji berlińskiej. Po zakończeniu II wojny światowej wioska licząca ok. 300 mieszkańców została opuszczona, a następnie zniszczona i rozebrana.

Zaginiony zamek w Nowoszowie

Odkryty przez nas zamek znany był do tej pory tylko ze średniowiecznych dokumentów. Stało się tak dlatego, że obszar, na którym znajdują się jego pozostałości, położony jest na terenie poligonu wykorzystywanego aż do lat 90. ubiegłego wieku.

Zamek nie był zbyt okazałą konstrukcją. Na podstawie odkrytych fragmentów przypuszczamy, że była to pojedyncza wieża wzniesiona na planie prostokąta. Jej fundament wykonano z rudy darniowej. Nadbudowa składała się częściowo z charakterystycznych cegieł-palcówek – ich nazwa pochodzi od śladów po odciskach rzemieślników, którzy usuwali nadmiar gliny w czasie wyrabianie cegieł.

Do tej pory nikt nie skojarzył jednak widocznych w terenie pozostałości murów – ze średniowiecznym zamkiem, gdyż z czasem nad ruinami nadbudowano kolejną konstrukcję. Identyfikację umożliwiła dopiero przeprowadzona niedawno analiza architektoniczna.

Wszystkie dotychczasowe wnioski udało się nam wyciągnąć bez prowadzenia wykopalisk. Badany przez nas obszar jest szczególnie chroniony ze względów przyrodniczych. Jak widać łopata nie zawsze jest niezbędna do dokonania odkryć. Z pewnością jednak weźmiemy szpadle w ręce by sprawdzić czy nasze teorie są prawdziwe.

Plan centralnej części Nowoszowa (omawiany zamek wg nas mógł znajdować się na wyspie, w części oznaczonej literą „A” – obiekty 1, 2, 4, 5)

Projekt Nowoszów w mediach

Mówiąc szczerze, to nigdzie więcej informacji niż u nas to nie znajdziecie.