Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Manis arenam. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w.

8 października 2020 10:00 - 9 października 2020 12:30

Bezpłatnie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Manis arenam. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w.” kierowana jest głównie do archeologów, historyków oraz detektorystów współpracujących z naukowcami. Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń badawczych, nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz popularyzacja tematyki pól bitewnych.

Muzeum Okręgowe w Koninie we współpracy z Wielkopolskim Forum Eksploracyjno-Historycznym i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód od 2012 roku prowadzi badania archeologiczne pól bitewnych z czasów powstania styczniowego. W skali kraju projekt ten ma charakter pionierski. Aktualnie pojawiła się potrzeba wymiany doświadczeń badawczych z innych okresów historycznych i terenów oraz nawiązania w tym celu kontaktów międzynarodowych. Konferencja dotyczy obszaru szeroko pojętej Europy Środkowej. Zaproszeni są referenci z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Na konferencji będą przedstawiane wyniki badań z ostatnich lat, często jeszcze nie publikowane, dotyczące archeologicznych badań śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w. Niewątpliwie powinny one przyciągnąć szersze grono zainteresowanych. Dotyczy to szczególnie zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Program konferencji

8 PAŹDZIERNIKA 2020 (CZWARTEK)

9.30-10.00 Logowanie i sprawdzanie połączenia

10.00-13.00 Sesja przedpołudniowa

Wiek XVII i wojna północna

Moderatorzy: Jakub Wrzosek, Krzysztof Gorczyca

10.00-10.15 Powitanie i otwarcie konferencji

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Przedstawiciel Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno- Historycznego, Prezydenta Miasta Konina, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

10.15-10.30 mgr Jakub Wrzosek (Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa) „Pola bitew”

10.30-10.45 mgr Marcin Sabaciński (Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa) „Prawo, ochrona zabytków pól bitewnych”

10.45-11.00 mgr Michał Mackiewicz (Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego) „Archeologia militarna z pozycji muzeów wojskowych”

11.00-11.15 kand. nauk Artur Czubur, kand. nauk Walery Gurianow (Briańsk, Rosja, Briański Państwowy Uniwersytet im. akademika I.G. Pietrowskiego) „Bitwa wojsk kniazia Mścisławskiego i Dymitra Samozwańca pod Dobryniczami w 1605 roku – aspekt krajobrazowy rekonstrukcji”
Артур Чубур, Валерий Гурянов (Брянск, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского) „Сражение войск князя Мстиславского и ДмитрияСамозванца в 1605 году при Добрыничах. ландшафтный аспект реконструкции”

11.15-11.30 kand. nauk Aliaksandr Baszkow (Brześć, Białoruś, Katedra Historii Narodów Słowiańskich, Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina) „Cmentarzysko na terenie starego Brześcia jako świadectwo działań wojennych środka XVII wieku.”
Аляксандр Башков (Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна, кафедра гісторыі славянскіх народаў) „Могільнік на тэрыторыі старажытнага Берасця як сведчанне ваенных дзеянняў сярэдзіны XVII ст.”

11.30-11.45 mgr Damian Płowy (Pogorzela, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli) „Południowozachodnia Wielkopolska w ogniu walki. Śladami bitew pod Gostyniem, Kaliszem i Poniecem 1704”

11.45-12.00 mgr Siargiej Liniewicz (Mińsk, Białoruś, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi) „Badania podwodne zamku Żabier w 2015-2019 r.”
Сяргей Ліневіч (Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) „Падводныя даследаванні замка Жабер у 2015-2019 гг.”

12.00-12.15 kand. nauk Aliena Czernienko, mgr Roman Łucenko (Czernihów, Ukraina, Narodowy Uniwersytet „Czernihowskie kolegium” im. T.G. Szewczenki) „Bitwa przy przeprawie wojsk Karola XII przez rzekę Desna w 1708 r. według danych archeologicznych”
Алена Черненко, Роман Луценко (Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) „Бой при переправе войска Карла ХІІ через реку Десна в 1708 г. по данным археологии”

12.15-12.45 Dyskusja

12.45-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-16.00 Sesja popołudniowa

Od wojny siedmioletniej do kampanii napoleońskich

Moderatorzy: Jakub Wrzosek, Krzysztof Gorczyca

13.45-14.00 prof UAM, dr hab. Grzegorz Podruczny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Bitwa pod Kunowicami 1759 w świetle badań archeologicznych”

14.00-14.15 mgr Paweł Stachowiak (Świdnica, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy) „Bitwa pod Kijami 1759”

14.15-14.30 dr hab. Maciej Świtała (Bydgoszcz) „Bitwa pod Łabiszynem 29.10.1794 w świetle źródeł i poszukiwań archeologicznych.” „Próba rekonstrukcji tasaka piechoty z czasów Powstania Kościuszkowskiego”

14.30-14.45 Robert Maziarz (Kołobrzeg, Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis”) „Wielkopolanie pod kołobrzeską twierdzą w 1807 roku – „Reduta Sułkowskiego”

14.45-15.00 kand. nauk Wadzim Koszman (Mińsk, Białoruś, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Wydział archeologii średniowiecza i nowożytności) „Przeprawa przez Berezynę 26-29.11.1812 (według materiałów z badań archeologicznych 2012-2019 r.)”
(Вадзiм Кошман) (Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу) „Пераправа праз р. Бярэзіну 26-29.11.1812 (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 2012-2019 гг.)”

15.00-15.15 mgr Marcin Michalski (Poznań, Wydział Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) „Mątwy 1666”

15.15-15.45 Dyskusja

9 PAŹDZIERNIKA 2020 (PIĄTEK)

9.30-10.00 Logowanie i sprawdzanie połączenia

10.00-13.00 Polskie powstania XIX w.

Moderatorzy: Jakub Wrzosek, Krzysztof Gorczyca

10.00-10.15 kand. nauk Aliaksandr Waszanow (Mińsk, Białoruś, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi) „Skałki krzemienne do broni palnej XVIII i XIX wieku z badań pól bitewnych na terenie Białorusi”
Аляксандр Вашанаў (Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) „Крамянёвыя скалкі 18-19 стст. з даследванняў палёў бітваў на тэрыторыі Беларусі”

10.15-10.30 mgr Marcin Perliński (Karbowo, Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „5 października 1831 – upadek powstania listopadowego”

10.30-10.45 mgr Michał Górny (Sochaczew, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą) „Specyfika badań powstania 1863”

10.45-11.00 mgr Krzysztof Gorczyca (Konin, Muzeum Okręgowe w Koninie) „Projekt „Szlakiem K. Mielęckiego 1863”

11.00-11.15 Szczepan Ciechalski (Kazimierz Biskupi, Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum EksploracyjnoHistoryczne) „Współpraca poszukiwawczo-archeologiczna podczas badań na polu bitwy pod Bieniszewem 1 marca 1863”

11.15-11.30 kand. nauk Palina Kurłowicz (Mińsk, Białoruś, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi) „Bitwa 1863 roku pod Władykami (powiat wilejski). Doświadczenie badań historycznoarcheologicznych”
Палiна Курловiч (Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)

11.30-11.45 mgr Michał Czerniak (Pyzdry, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach) „Rewolwer A. Groszkiewicza z 1863 r.”

11.45-12.00 Drapiński Wojciech (Przedecz) „Łączewna 1863”

12.00-12.30 Dyskusja. Zakończenie obrad

Moderatorzy: Jakub Wrzosek, Krzysztof Gorczyca

Szczegóły

Początek:
8 października 2020 10:00
Koniec:
9 października 2020 12:30
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
,
Wydarzenie Tagi:
, ,
http://muzeum.com.pl

Dodaj komentarz

css.php