Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań naszego Muzeum w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, szeroko pojętej edukacji i promocji archeologii oraz działania na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!