Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie to wybitne i szanowane centrum naukowe, które od dziesięcioleci odgrywa kluczową rolę w badaniu i zachowywaniu dziedzictwa archeologicznego Polski i Europy. Jako część jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Europie, dzięki współpracy międzynarodowej i udziałowi w wielu międzynarodowych projektach badawczych, placówka nieustannie poszerza horyzonty naukowe, przyczyniając się do rozwoju globalnej wiedzy o historii ludzkości.