Archeologia Żywa

Archeologia Żywa

Kwartalnik Archeologia Żywa to jedyne pismo popularnonaukowe w Polsce przeznaczone dla archeologów i pasjonatów tej nauki, a także specjalizacji pokrewnych. Wydawane z przerwami od 1996 r. z aktualną siedzibą redakcji znajdującą się we Wrocławiu.

Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.
Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.