Doktor Archeologii | Oficjalna strona

Archeolog specjalizujący się w badaniach sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu. Kierownik badań nad petroglifami w Oazie Dachla (Egipt). Pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Obecnie realizuje staż podoktorski w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d'archéologie orientale w Kairze

O poznańskiej wyprawie w głąb algierskiej Sahary

Polskie dokonania archeologiczne w Afryce Północnej, głównie za sprawą Kazimierza Michałowskiego, wiążą się przede wszystkim z Egiptem i Sudanem. Od ponad pięćdziesięciu lat kolejne pokolenia badaczy skutecznie kontynuują jego dzieło, coraz bardziej poszerzając zakres podejmowanej problematyki. Jednym z polskich badaczy, który znacznie przyczynił się ... Czytaj więcej...
css.php