Doktor Archeologii | Oficjalna strona

Asystent naukowy w Instytucie Archeologii UJ. Od 2012 roku prowadził badania wykopaliskowe na Ałtaju. W latach 2015-2018 zrealizował projekt „Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza – badania wykopaliskowe i analiza źródeł” (program Preludium NCN). W roku 2017 obronił pracę doktorską. Obecnie realizuje projekt „Badania w syberyjskiej Dolinie Królów i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej”, (nr UMO-2018/28/C/HS3/00244), w ramach którego prowadzone są m.in. badania wykopaliskowe na terenie Tuwy.

Scytowie. Władcy Wielkiego Stepu

Gdyby dominacja plemion scytyjskich na Wielkim Stepie zaczęła się po bitwie pod Grunwaldem, to zakończyłaby się we współczesnych czasach. Takie porównanie może uświadomić nam, jak trwały i żywotny był koczowniczy model kultury Scytów. Pozostałości po Scytach z różną częstotliwością spotykamy na rozległych terenach całej ... Czytaj więcej...
css.php