Bogusz Wasik

Doktor Archeologii
Home Page  Academia 

Archeolog architektury, konserwator. Interesuje się budownictwem zamkowym i średniowiecznymi technikami budowlanymi. Aktualnie członek zespołu badawczego "Castra terrae culmensis - na rubieży chrześcijańskiego świata".

Castra terrae Culmensis. Grody, warownie i zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej

W ostatnich latach nastąpiło wyraźne zainteresowanie problematyką formowania się systemu obronnego państwa zakonu krzyżackiego. Zamki krzyżackie na ziemi…

Więcej...
css.php