1. Wydarzenia
  2. Katedra Antropologii UPWr

Katedra Antropologii UPWr

Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstała 1 października 2009 roku, początkowo jako Zakład Instytutu Biologii WBiHZ. Uroczyste przecięcie wstęgi, jeszcze na Kożuchowskiej 6, nastąpiło jednak dopiero wraz z pierwszym śniegiem, ale za to szampan był dobrze schłodzony. Ówczesny Rektor, JM prof. Roman Kołacz wręczył zespołowi symboliczną „kość zgody”, której magiczne działanie rzeczywiście się sprawdza. Wcześniej, od 2000 r., dr Dariusz Nowakowski prowadził na tym Wydziale badania naukowe z zakresu antropologii, a od roku 2003 także wykłady i ćwiczenia z antropologii i anatomii człowieka dla studentów biologii. Dziś KA zajmuje okazały budynek z wieloma pomieszczeniami dydaktycznymi i pracowniami. Działalność dydaktyczna rozpoczęła się wraz z powstaniem jednostki w roku akademickim 2009/2010 i utworzeniem na kierunku Biologia studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności Biologia człowieka. Po 2 latach pierwsze dyplomy magisterskie uzyskało 16 osób. Od października 2014 r. uruchomione zostały pierwsze w Polsce 3-letnie studia licencjackie na kierunku Biologia człowieka, a od roku akademickiego 2017/18 2-letnie studia magisterskie z trzema ścieżkami dydaktycznymi (w przyszłości specjalnościami): Środowisko pracy i BHP, Antropologia kryminalistyczna oraz Antropologia biomedyczna. Jest to jedyna w Polsce tego rodzaju propozycja dla studentów zainteresowanych biologią człowieka.
Dzisiaj
css.php