Magazyn


Numery od 65 dostępne są w wersji cyfrowej w poniższych serwisach:


Zamówienia archiwalnych numerów  

Wybrane numery archiwalne Archeologii Żywej (od 40 do 62) dostępne są w dwóch cenach:

  • 5 zł – dla prenumeratorów
  • 10 zł – dla pozostałych chętnych

Zamówienie można złożyć mailem na adres: prenumerata@archeologia.com.pl lub telefonicznie 71 329 71 71.