Ładowanie Wydarzenia

« Wróć do wszystkich wydarzeń

 • To wydarzenie minęło.

XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne

24 maja 2017 - 27 maja 2017

50zł - 100zł

Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne odbędzie się ponownie we Wrocławiu; służyć będzie prezentacji i wymianie poglądów na temat najnowszych badań i prac archeologicznych w naszym regionie oraz studiów ponadregionalnych. Zarówno organizatorzy jak i Redakcja Archeologii Żywej zapraszają!

Po raz pierwszy organizatorzy tej międzynarodowej konferencji proponują także sesję poświęcona nieniszczącym badaniom archeometrycznym. Mają nadzieję, że szerokie spektrum proponowanych tematów (sesje) spełni wszelkie oczekiwania i zachęci do udziału. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

Aktualizacja

Dostępny jest program konferencji: PROGRAM

XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne – przewidywane sesje tematyczne:

 1. Pradzieje Śląska

  Najnowsze badania nad pradziejami Śląska. Prezentacje interesujących odkryć terenowych, nowych wartościowych stanowisk, opracowań kolekcji muzealnych, reinterpretacje materiałów archiwalnych. Szerokie spektrum aktualnie zmieniającej się wiedzy o pradziejach naszego regionu.

 2. Zabytki pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Ornament, forma i…. treść

  Z zagadnieniami dotyczącymi ornamentu i formy spotka się każdy archeolog w trakcie pracy zawodowej. Być może właśnie dlatego obecność zdobienia i różnorodne kształty zabytków są traktowane jako coś oczywistego, a przez to nie wymagającego pogłębionej refleksji. Tymczasem łączące się z nimi zagadnienia dotyczą kwestii zasadniczych dla kultury ludzkiej. Dlaczego przedmiotom nadawano taką a nie inną formę? Co było tego przyczyną? Dlaczego i po co je zdobiono? Z czego wynikają różnice i podobieństwa? No i na koniec – jakie (i czy w ogóle) ornamentyka i forma niosą ze sobą znaczenia symboliczne? Do udziału w sesji zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pracują nad problemami ornamentu i formy zabytków. Tematyka jest bardzo szeroka, dlatego każdy sposób podejścia do tych zagadnień jest cenny i ważny.

 3. Okres lateński i rzymski między Dunajem a Bałtykiem – kontakty interkulturowe

  Sesja dotyczy badań środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie od V w. p.n.e. do V w. n.e., ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów interkulturowych, także z obszarem śródziemnomorskim. Zapraszamy do zaprezentowania wyników wykopalisk, większych projektów badawczych, ale także materiałów archiwalnych czy zespołów przechowywanych w muzeach.

 4. Miejsce Śląska na politycznej, gospodarczej i kulturowej mapie Europy Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych

  Podczas sesji podkreślone zostaną wieloaspektowe relacje obszaru dorzecza górnej i środkowej Odry (Śląska i ziem związanych z tą krainą historyczną. Ziemią Kłodzką i Łużycami) z terenami ościennymi. Kontakty interregionalne Śląska przedstawione zostaną głównie w oparciu o źródła archeologiczne, konfrontowane jednak ze źródłami historycznymi i wynikami badań przyrodniczych.

 5. Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce archeologa

  Coraz częściej w dokumentowaniu oraz analizowaniu źródeł archeologicznych badacze wykorzystują narzędzia systemów informacji geograficznej (GIS). Rozwój nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych, większa dostępność zarówno oprogramowania GIS, jak i różnych typów danych cyfrowych umożliwia stosowanie coraz szerszego wachlarza narzędzi pozwalających na przetwarzanie większych i różnorodnych zbiorów danych. Do udziału w sesji zapraszamy archeologów oraz współpracujących z nimi badaczy innych dyscyplin naukowych, którzy na co dzień wykorzystują systemy informacji geograficznej zarówno do dokumentacji badań i pozyskiwania informacji przestrzennej w terenie, analiz przestrzennych i geostatystycznych, jak i popularyzacji oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego.

 6. Nieniszczące badania archeometryczne zabytków archeologicznych

  Obrady dotyczyć będą interdyscyplinarnych studiów, wykonywanych nad zabytkami, pochodzącymi z badań archeologicznych oraz znajdującymi się w zbiorach muzealnych. Nadrzędnym celem spotkania jest wymiana doświadczeń osób, wykonujących takie analizy z tymi, którzy są odbiorcami rezultatów tychże badań. Prowadzenie takiego dialogu wydaje się koniecznym warunkiem planowania procesów badawczych nad artefaktami, które mogą wnieść nowe informacje do naszego zasobu wiedzy o przeszłości, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla zabytkowej spuścizny. Spotkanie dedykujemy przedstawicielom różnych dziedzin nauki, którzy wybierają przede wszystkim niedestrukcyjne metody badawcze: archeologom i muzealnikom, konserwatorom zabytków archeologicznych oraz specjalistom innych dyscyplin naukowych, prowadzącym studia archeometryczne.

 7. Badania pozaeuropejskie wrocławskiego środowiska archeologicznego

  Wrocławscy archeolodzy realizują badania własne oraz uczestniczą jako członkowie międzynarodowych ekspedycji na wielu stanowiskach pozaeuropejskich o bardzo szerokim spektrum chronologicznym, od wczesnego paleolitu po czasy nowożytne. Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom zespołów badawczych prowadzących studnia na terenie Afryki, Ameryki Południowej oraz Azji

 8. Kontakty interregionalne wczesnorolniczych społeczności Europy Środkowej w świetle badań petroarcheologicznych (6-5 tysiąclecie BC)

  Problematyka kontaktów interregionalnych od lat podejmowana jest zarówno z perspektywy empirycznej, jak i teoretycznej, a poznanie i interpretacja cyrkulacji różnych kategorii dóbr, ludzi i idei są kluczowe dla poznania dawnych społeczności. W przypadku ugrupowań rolniczo-hodowlanych jednym z najważniejszych wyznaczników tych zjawisk są surowce identyfikowane i analizowane poprzez badania petroarcheologiczne. Pomimo długiej historii tego rodzaju studiów ostatnie lata przynoszą liczne nowe i znaczące odkrycia pozwalające przewartościować dotychczasowe poglądy. Do udziału w sesji zapraszamy zarówno archeologów, jak również przedstawicieli nauk przyrodniczych, którzy podejmują kwestie wykorzystania i dystrybucji surowców skalnych zarówno w krzemieniarstwie i kamieniarstwie, jak również w produkcji garncarskiej oraz innych dziedzinach wytwórczości.

 9. Badania eksperymentalne i analizy traseologiczne w archeologii

  Sesja związana jest z teorią archeologii doświadczalnej oraz wynikami badań eksperymentalnych i rezultatami związanych z nimianaliz traseologicznych. Do zaprezentowania efektów przeprowadzanych eksperymentów zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych szeroko pojętą rekonstrukcją technik wytwórczych i sposobów użytkowania poszczególnych artefaktów, badaniem mikrośladów oraz ich interpretacją. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli nam nie tylko zapoznać się z realizowanymi przez uczestników projektami, ale będzie także przyczynkiem do szerszej dyskusji, która zaowocuje nowymi, wartościowymi przedsięwzięciami.

Szczegóły

Rozpoczęcie:
24 maja 2017
Koniec:
27 maja 2017
Koszt:
50zł - 100zł
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie tagi:
, , , , ,
Strona internetowa:
http://ssyma2017.archeo.uni.wroc.pl/pl/index.php

Inny

Call for papers - termin końcowy
15 kwietnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 Udostępnień
Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij