Paweł Polkowski

Doktor Archeologii
Home Page  Researchgate  Academia 

Ukończył archeologię śródziemnomorską w 2009 r. i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Rozprawę doktorską zatytułowaną Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla obronił w 2015 roku. Zawodowo zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu. Jest autorem jednej książki, ponad dwudziestu artykułów naukowych, a także kilkunastu tekstów popularno-naukowych. Ponadto jest autorem szeregu wystaw w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w tym wystawy stałej „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”. Dr Polkowski jest laureatem trzech konkursów Narodowego Centrum Nauki (Preludium 1 w 2011 r., Etiuda 1 w 2013 r. oraz Sonata 12 w 2017 r.). Został również wyróżniony stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2013 r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2020. W 2014 r. odbył staż zagraniczny w Instytucie Archeologii Prahistorycznej na Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech, a od marca 2019 r. przebywa na stażu podoktorskim w Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d’archéologie orientale w Kairze (Egipt).

Karawana archeologiczna w Sefar (fot. J. Nowakowski © Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

O poznańskiej wyprawie w głąb algierskiej Sahary

Polskie dokonania archeologiczne w Afryce Północnej, głównie za sprawą Kazimierza Michałowskiego, wiążą się przede wszystkim z Egiptem i Sudanem. Od

Więcej...
css.php