Autorzy

Teraz

Autorzy piszący w tym miesiącu…


Dziennikarz PAP
Home Page  Twitter 

Dziennikarz naukowy w Polskiej Agencji Prasowej (PAP) i portalu PAP - Nauka w Polsce. Opublikował szereg artykułów w prasie popularnonaukowej i ogólnotematycznej, m.in. w Przekroju, Wiedzy i Życiu, Archeologii Żywej, Gościu Niedzielnym, Gazecie Wyborczej. Ukończył archeologię i PR na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jerzy Sikora

Doktor Archeologii
Home Page  Academia 

Pracownik Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się archeologią średniowiecza i w jej ramach interesują go głównie badania zespołów osadniczych, grodzisk oraz archeologią śmierci. Prowadzi badania metodami nieinwazyjnymi lecz nie stroni też od prac wykopaliskowych, w ramach których wdraża cyfrowe metody dokumentacji. ...więcej →

Piotr Kittel

Profesor Nauk o Ziemi
Home Page  Researchgate  Academia 

Prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 r. pracownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii (do 2012 r. Kat. Badań Czwartorzędu) na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek-założyciel, a od 2014 r. wiceprezes Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS). Zajmuje się studiami geoarcheologicznymi, a przede wszystkim badaniami relacji człowiek-środowisko, w tym głównie wpływem abiotycznych elementów środowiska na dawne społeczności ludzkie oraz oddziaływaniem człowieka na przeobrażenia budowy geologicznej i ukształtowania terenu.

W przeszłości

Wszyscy autorzy, którzy do tej pory udzielili się na naszej stronie…